OMNI SA

http://www.omni.no/

Bedriftens navn: OMNI SA
Lokalisering: Postboks 56, Økern. 0508 Oslo
Type virksomhet: Leverer tjenester og produkter til industri, offshore, forsvar, transport og infrastruktur.
Antall ansatte: OMNI har ingen ansatte, hos OMNIs 7 medlemsbedrifter varierer antall ansatte mellom 4 til 45.

Om bedriften:
OMNI SA er et nettverk av spesialister. Medlemsbedriftene har spisskompetanse innenfor sine enkeltområder og tilbyr et bredt spekter av tjenester innen elektronikk og programvare.

 


Daglig leder Alfhild Skogsfjord i OMNI SA svarer:

Hva produserer dere?
Tjenestetilbudet omfatter blant annet elektronikk-, programvareutvikling og produksjon med særlig kompetanse innen prosessorsystemer, strømforsyning, batteriteknologi og induktiv lading. OMNI tilpasser løsninger etter kundens funksjonelle krav og bruksområde. Bruk i krevende omgivelser setter særlig strenge krav til test og dokumentasjon. Med produksjonsfasiliteter i Norge er OMNI en fleksibel totalleverandør til både norske og internasjonale kunder.

I hvor stor grad benytter dere automatiserte løsninger?
Vi benytter stor del av automatisering i forbindelse med produksjon. Sammenstilling av elektronikk samt test av produserte enheter er automatiserte prosesser som bidrar til å øke effektiviteten samtidig som det er med på å sikre kvaliteten på de varene vi leverer.

Hva er ditt inntrykk av automatisering i norsk industri?
Norsk industri er helt avhengig av et sterkt fokus på automatisering for å opprettholde sin lønnsomhet. Det høye kostnadsnivået i Norge vil alltid være en drivkraft i arbeidet mot økt automatisering. Spesialtilpassede elektronikk- og SW-løsninger vil være en viktig del av arbeidet med å ta frem kostnadseffektive og driftssikre løsninger.