Prediktor AS

https://www.prediktor.com/

Siden 1995 har Prediktor levert en ‘Enterprise Data Management’ – en programvareplattform som sikkert og pålitelig samler inn og omorganiserer alle datastrømmer fra bedriftsproduksjonsanlegg.

Programvareplattformen gir en ny digital overflate (Digital Twin) for disse anleggene basert på nyutviklede industristandarder. Prediktor EDGE & MAP-teknologier er en velprøvd og pålitelig teknologi med over 1000 installasjoner innen sektorene industri, energi, maritim og olje&gass. Videre leverer Prediktor SCADA og avanserte løsninger for teknisk forvaltning for fornybar energi.

Basert på 25 års teknologiutvikling og industriell erfaring, dekker Prediktor PowerView™ behovene for å optimere anleggs- og porteføljeytelse.

KONTAKT OSS:

Telefon: +47 95 40 80 00
Adresse: Habornveien 48 B,  1630 GAMLE FREDRIKSTAD