Process Partner AS

https://www.processpartner.no/

Process Partner AS er en veletablert og betydelig leverandør av prosessinstrumentering, kalibreringsutstyr og gassdeteksjonsutstyr til det norske markedet for offshore- og landbasert industri.

Siden oppstarten i 1998 har vi opparbeidet oss en meget solid produktportefølje og representerer i dag Fuji Electric, Beamex, Industrial Scientific, Ametek Jofra, Crystal Engineering og Brooks Instrument på eksklusiv basis i Norge. Process Partner AS er også en betydelig leverandør av KSR-Kuebler produkter i Norge. Alle disse produsentene er kjent for sine kvalitetsprodukter world-wide.

Process Partner har to mann som har olf’s sikkerhetskurs slik at vi kan stille offshore ved behov for befaring, service, opplæring etc.

Gode grunner for å bruke Process Partner:

  • rask respons
  • alle ansatte har lang erfaring i bransjen
  • solid faglig kompetanse
  • høy standard og kvalitet på produktene
  • punktlige leveringer
  • stort lager av standardprodukter
  • kjent for kundetilpassede løsninger