Renor AS

https://www.renor.no/no

Renor mottar, sorterer og forbehandler farlig avfall slik at det kan brukes som alternativt brensel i sementproduksjon.

Vårt konsept for behandling av farlig avfall, er av myndighetene klassifisert som gjenvinning.

Renors mottaks- og behandlingsanlegg i Aurskog og Brevik utfyller hverandre. Anleggene dekker hele kjeden fra avfallsprodusent til sluttbehandling med full energiutnyttelse.

Renor har ca 70 ansatte fordelt på to avdelinger.

Renor inngåri  HeidelbergCement Group som er verdens største produsent av tilslag, og en betydelig aktør innen sement og ferdigbetong.