Returkraft AS

https://www.returkraft.no/

Returkraft AS holder til utenfor Kristiansand og driver et energigjenvinningsanlegg som ble satt i drift i 2010. Anlegget mottar og energigjenvinner restavfall fra husholdninger og bedrifter i heler regionen. Farlig avfall mottas fra hele landet. Årlig håndteres 130 000 tonn restavfall og spesialavfall. Avfallet brennes i en 30 meter høy ovn, og energien fra avfallet brukes til å varme opp vann som driver en dampturbin. Returkraft produserer 95 GWh elektrisk kraft per år, og 250 GWh fjernvarme.

De farlige stoffene som frigjøres til røyken i forbrenningsprosessen blir renset ut i avanserte renseanlegg, og Returkrafts utslipp ligger langt under myndighetenes krav. Returkraft brenner – bokstavelig talt – for miljøet, og jakter hele tiden etter gode ideer som kan gjøre vår produksjon enda mer effektiv og miljøvennlig.

Returkraft er ISO-sertifisert i henhold til Kvalitet (ISO 9001), Ytre miljø (ISO 14001) og Arbeidsmiljø (ISO 45001).

Returkraft eies av seks renovasjonsselskap og betjener 23 kommuner i Agder og Telemark (se kartet under). Forbrenningsanlegget tar imot restavfall fra husholdninger og bedrifter i hele regionen. I tillegg mottar vi en del spesialavfall. Behandlingen av husholdningsavfall skjer til selvkost ved at innbyggerne betaler gjennom renovasjonsavgiften, mens Returkraft tjener penger på næringsavfall fra private og offentlige virksomheter.

Anlegget behandler 15-18 tonn avfall i timen og forsyner med det 5 000 husstander med strøm og 200 bedrifter og 3 000 husstander med fjernvarme. Totalt håndteres ca. 130 000 tonn avfall pr år. Returkraft spiller en viktig rolle i sirkulærøkonomien og gjenvinner 63 % av energien i avfallet som mottas. Renseanlegget er omfattende og høyteknologisk, og sørger for at utslippene våre er blant de laveste i bransjen. Du kan lese vår utslippstillatelse her. Ved å ligge i front av teknologiutviklingen ønsker vi å framstå som et referanseanlegg i Europa. Vi er engasjert i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter, og har også to bedriftspedagoger som jobber med formidling gjennom Returkraftskolen. Årlig tar vi imot 3 000 besøkende på anlegget.