Ringsaker videregående skole

https://ringsaker.vgs.no/

Ringsaker videregående skole har studiespesialiserende- og yrkesfaglige utdanningsprogrammer, samt tilbud om skole- og arbeidsforberedende kurs.

Studieforberedende utdanningsprogrammer (gir studiekompetanse, det vil si kvalifiserer for opptak til universiteter og høgskoler)

Studiespesialisering. Programområder for realfag, samfunnsfag med økonomi og språkfag.

Yrkesfaglige urdanningsprogrammer
(kan gi studiekompetanse etter et påbyggingsår på VG3)

BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK
ELEKTROFAG
HELSE- OG OPPVEKSTFAG
APOTEKTEKNIKK
SERVICE OG SAMFERDSEL
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON