RobotNorge AS

http://www.robotnorge.no/

Bedriftens navn: RobotNorge AS
Lokalisering: Bedriftsvegen 25, 4353 Klepp Stasjon
Type virksomhet: Automasjonsleverandør
Antall ansatte: 20 ansatte (10 på service, 8 på prosjekt og salg, 2 på administrasjon)

Om bedriften:
RobotNorge AS er landets ledende robotiseringsselskap, og er eneforhandler i Norge for ABBs totale robotprogram. Vi har 30 års erfaring innen salg, prosjektering, installasjon og service av automasjonsløsninger for norsk industri med robot som et naturlig midtpunkt.

Service virksomhet rundt vår installert base på ca. 1.400 roboter er også en viktig del av vår aktivitet.

 


Daglig leder Jean-Marc Launay i RobotNorge AS svarer:

Hva produserer dere?
RobotNorge AS leverer robotløsninger til forskjellige næringer i Norge. Vi leverer blant annet til næringsmiddel, olje og gass, byggevarer og mekanisk industri. Våre robotløsninger dekker flere applikasjoner som material håndtering, sveising, maskinbetjening, pakking og palletering eller bearbeiding. Vår kjernekompetanse er bruk av robotteknologi i innovasjonsprosjekter som er med å øke konkurransekraften til våre kunder.

I hvor stor grad benytter dere automatiserte løsninger?
Lite relevant spørsmål for RobotNorge AS.

Hva betyr automatisering for bedriftens resultat?
Alt, salg av automatisert løsninger er det vi lever av (eller det vi lever for…)

Hvilke planer har dere for økt grad av automatisering?
Deltakelse på seminarer og konferanser samt markedsføring av referanse installasjoner.

Hva er ditt inntrykk av automatisering i norsk industri?
Norsk industri er lite automatisert/robotisert ifht våre naboland i Norden og ifht offisielle tall fra IFR (International Federation of Robotics).
Utfordringen til norsk industri er at det drives mye med lavserie produksjon som kan være til hinder for automatisering. Robotisering av denne type produksjon kan medføre komplekse løsninger som ikke vil bli gjennomført pga. for lav lønnsomhet. Vi opplever også av flere produksjonsbedrifter velger å bygge opp kompetanse internt innen automasjon og robotteknologi med å utvikle og implementere sine egne løsninger. Dette er positivt og er med å få opp bevisstheten om viktigheten med effektivisering av norsk produserende industri.