Schneider Electric

http://www.schneider-electric.no/

Bedriftens navn: Schneider Electric
Lokalisering: Postboks 6597 Etterstad, 0607 Oslo – Sandstuveien 68, 0580 Oslo
Type virksomhet: Leverandør
Antall ansatte: Ca. 530 i Norge

Om bedriften:
Som global spesialist på energistyring med kontorer i mer enn 100 land, er Schneider Electric en verdensledende leverandør av integrerte løsninger innen markedssegmentene energi og infrastruktur, prosessindustri, byggautomasjon, sikkerhet, datasentre, nettverk og bygg. I enkelte av disse er Schneider Electric markedsleder.

 


Communication Activities manager Stefania R. Nilsen i Schneider Electric svarer:

Hva produserer dere?
Schneider Electric lager produkter og integrerte løsninger rettet mot markedssegmentene energi og infrastruktur, prosessindustri, byggautomasjon, sikkerhet, datasentre, nettverk og bygg.

I hvor stor grad benytter dere automatiserte løsninger?
Automasjon er allerede i bruk både når det gjelder styring av energi i bygg og av prosesser i industrien. I begge felt er Schneider Electric en global leder.

Hva betyr automatisering for bedriftens resultat?
Cirka 30 % av omsetningen er relatert til automatisering i bygg, industry og håndtering av datasentre.

Hvilke planer har dere for økt grad av automatisering?
Schneider Electric satser globalt på integrering av systemer og økende bruk av internet for å tilby måling og sanntidsovervåking av prosesser og tekniske anlegg.

Hva er ditt inntrykk av automatisering i norsk industri?
Norsk industri er generelt gode til å utnytte mulighetene som ligger i en høy automatiseringsgrad. Dette varierer mye fra de ivrigste til de som ikke setter automatisering høyt på agendaen. Når vi ser på den økte kostnadsutviklingen i vår del av verden og hvor store kostnadsreduksjoner det er mulig å oppnå med høy atomatiseringsgrad, er det udnerlig å se hvor lite fokus det er på automatisering i veldig mange bedrifter enda. Det ligger store innsparingspotensialer i høyere oppetid og bedre utnyttelse av råstoffene. Disse bør være hovedmålene for økt automatisering i norsk industri.