Siemens Energy AS

https://www.siemens-energy.com/global/en.html

Lokalisering: Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger.

Hovedkontor: Østre Aker vei 88, Oslo

Type virksomhet: Leverandør til energisektoren, offshore og marine.

Antall ansatte: 1.200

Om bedriften:
Siemens Energy er et av verdens ledende energiteknologiselskaper. Selskapet jobber med energisystemer for fremtiden og overgangen til en mer bærekraftig verden. Med sin portefølje av produkter, løsninger og service dekker Siemens Energy nesten hele energikjeden – fra kraftproduksjon og overføring til lagring. Siemens Energy eier også en majoritetsandel av det børsnoterte selskapet Siemens Gamesa Renewable Energy, hvilket gjør Siemens Energy til en global markedsleder innen fornybar energi. Anslagsvis en sjettedel av elektrisiteten generert over hele verden er basert på teknologi fra Siemens Energy. Siemens Energy sysselsetter mer enn 90.000 mennesker over hele verden i mer enn 90 land og omsatte for 27,5 milliarder euro i regnskapsåret 2020.