Sørlandets Fagskole

https://www.austagderfk.no/skole/sorlandets-fagskole/

Sørlandets fagskole tilbyr høyrere yrkesfaglig utdanning innen helse- og oppvekstfag og tekniske fag. Fagskolen samarbeider tett med aktuelle fagfelt for å tilby relevante og praksisnære utdanninger.

Skolen tilbyr følgende utdanninger:

Tverrfaglig miljøarbeid (deltid høst 2018)
Psykisk helsearbeid- og rusarbeid (deltid høst 2019)
Barsel- og barnepleie (deltid høst 2018)
Klima energi- og miljøteknikk (KEM) (heltid høst 2018)
Bygningsteknikk (heltid høst 2018)
El.kraftEKNIKK (deltid og heltid høst 2018)
Prosessindustri+ (deltid høst 2018) Dette studiet er helt nytt og utarbeidet i samarbeid med Eydeklyngen. Dette er en videreutdanning for operatører innen prosessfaget og skal inneholde mye automatisering.

Alle tekniske fag har emner med automatisering og elektro i varierende dybde.