Terratec AS

https://terratec.no/

Siden oppstarten i 2004 har Terratec vokst og utviklet seg til å bli et av Nordens største kartfirma. Terratec leverer alle typer geodata, er ekspert på georeferering av avanserte sensorer og har fokus på kvalitet i samarbeid med kunden.

Terratec gjennomfører oppdrag på alle kontinenter, og samarbeider med offentlige og private aktører, samt forskning- og utdannelsesinstitusjoner.
Vi gjennomfører hele produksjonen fra datafangst med våre fly, biler og landmålere, til ferdigstilling av CAD og BIM modeller. Dermed kan vi levere skreddersydde data som passer rett inn i kundens videre produksjonsløype. Et godt beslutningsgrunnlag er lønnsomt, og det er dette et samarbeid med Terratec skal være. Vi leder deg gjennom alle faser av ditt prosjekt, fra start til slutt slik at du oppnår dine mål.

Vår målsetning er å være:
En lønnsom og verdiskapende partner for våre kunder
Kunnskapsrik, mulighets- og løsningsorientert
En totalleverandør av høyteknologisk geodata; fra planlegging, utbygging, og ferdigstilling til videre utvikling

Vår visjon
Terratec sin visjon er å kartlegge verden slik den er, og gjøre den tilgjengelig for alle, uten grenser.

I fremtiden er målet å fortsette denne foredlingen. Vi er nå i stand til å samle inn alle typer data, til nytte for alle typer industrier, men også privatpersoner. Vi ønsker å fortsette å lære av kundene våre, og levere nøyaktig det de ønsker seg. Da må vi ligge foran i den teknologiske utviklingen, samtidig som vi skal lytte til våre kunder og dele vår kompetanse og vår iver etter å løse nye utfordringer. Dette skal kjennetegne Terratec i dag og i fremtiden.

Vi tror at det i fremtiden vil bli stilt strengere krav til dokumentasjon i alle ledd innenfor vårt fagfelt. Spesielt før, underveis og ved ferdigstilling av prosjekter. Dette inkluderer bl.a. BIM og As-Built-Dokumentasjon. For oss betyr det at vi vil gå fra å være et firma som gjør datainnsamling, til å være et firma som leverer ferdige plug-and-play modeller (CAD), som kunden kan bruke direkte i sitt arbeid, for å skape verdier og nye muligheter for kunden.

KONTAKT OSS:

Besøks- og postadresse: Vækerøveien 3, 0281 Oslo
Fakturaadresse: faktura@terratec.no
Anbudsadresse: purchase@terratec.no
Tel: +47 454 66 300
Mailadresse: info@terratec.no