TINE SA

https://www.tine.no/

TINE er en ledende, norsk merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge.

Rundt 9 140 bønder på 7 350 gårdsbruk er fundamentet for TINEs forretningsdrift. Hver dag lager vi produkter med lidenskap og kjærlighet til tradisjoner bygget gjennom mange år på en rekke meierier i landet vårt. Vi tar også ansvar for å fremme småskalaproduksjon og mangfold. Vårt mål er å være en ledende og bærekraftig leverandør av merkevarer innen mat og drikke, med hovedfokus på meieriprodukter. Dette skal vi klare ved å lytte til de ønsker og behov forbrukerne har, samt levere varer og nye produkter i den form forbrukerne ønsker.

Sammen skaper vi et levende Norge
Det handler om noe som er større enn oss selv. TINE er melkebøndenes selskap og er det noe den norske bonden er god på, så er det å tenke langsiktig. Det samme skal vi gjøre. For eierne våre. For Norge. Dette er vår nye visjon.

Vi skal bidra til det gode liv. Enten du er bonde på gården, ku på enga eller hjemme ved frokostbordet. Vi er en viktig drivkraft i et Norge som spirer og hvor økonomiske verdier skapes. Samtidig som vi vokter over de umistelige verdiene som samfunnet hviler på. De som ikke kan måles i kroner og øre.

Og vi skal ta vare på jorda vår. Det er ikke bare der hvor vi jobber og bor, men den er selve forutsetningen for alt som lever.

Våre verdier ligger i visjonen
Hvordan vi skal jobbe og hva vi skal oppnå ligger i ordene i visjonen.

Sammen
Det er når vi jobber sammen at vi sikrer kraft til å oppnå målene våre. Både internt og med våre omgivelser. Vi løfter frem andre og spør om hjelp når vi trenger det. Vi har felles mål – og når dem. Sammen.

Skaper
Vi har ambisjoner om å hver eneste dag være litt bedre enn i går og å skape verdier. For eierne, kundene og forbrukerne. Vi prøver og feiler, tenker helhetlig og lærer av de beste. Vi sikter mot verdensklasse i alle ledd.

Levende
Bærekraft er ikke valgfag, det er pensum i alt vi driver med. Vi lever i samspill med naturen og har høye krav til dyrevelferd og kvalitet. For både medarbeidere og forbrukere gir vi næring til drømmene gjennom matglede, en aktiv livsstil og riktig ernæring.

Norge
Basert på god norsk matproduksjon med dype røtter, er vi fundamentet for våre rike kulturlandskap og pulserende bygder og byer i vårt langstrakte land. Vi jobber langsiktig for å bidra til et velfungerende Norge, basert på vår kultur og levemåte.

KONTAKT OSS:

Besøksadresse:
Bedriftsveien 7, 0950 Oslo

Postadresse:
Postboks 7 Kalbakken, 0901 Oslo

Sentralbord
Tlf.: 03080 (Fra utlandet: + 47 75 66 30 80)