Trondheim Consulting AS

https://troco.no/

Trondheim Consulting AS er et rådgivende ingeniørfirma for industri til lands og til vanns. Vi tilbyr studier og bistand innen:

  • Systempålitelighet og funksjonell sikkerhet
  • Prosessikkerhet, HAZOP
  • Systemintegrasjon
  • Teknisk sikkerhet
  • Prosess
  • Maskinsikkerhet
  • Kvantitative risikoanalyser

Vi bidrar i alle faser av et prosessanleggs livssyklus. Vår erfaring er at deltakelse i tidlig prosjektfasefase gir høyest verdi. Her gir sensitivitetsanalyser muligheter for forenklinger og optimalisering av systemarkitektur. Vi jobber teambasert. Vår styrke ligger i prosesserfaring og systemforståelse fra engineering og drift, kombinert med bruk av analytiske metoder.

Kontakt Trondheim Consulting AS:
KLIKK HER!