Tvillingfabrikken AS

https://www.tvillingfabrikken.no/

Derfor er vi her

  • for å utvikle digitale tvillinger av fysiske produkter, maskiner, produksjonsprosesser og forsyningskjeder til konkurransefortrinn for den landbaserte industrien og varehandelen i Norge og utover
  • ved å kombinere det beste fra AI og IoT med visuelle 3D-simuleringer for å skape en virtuell og digital refleksjon av fysiske objekter og prosesser
  • for å optimalisere produkter og produksjonsprosesser, lage bedre KPIer for å redusere kostnader, redusere ledetider, redusere svinn, redusere energiforbruk, redusere transport, oppdage og forhindre produksjonsstopp før maskiner bryter sammen, simuleringer for bedre informerte beslutninger om budsjettering og planlegging, reduksjon av kostnader og ledetid for prototyping

Historien vår startet med at konsulentselskapet Logistikkpartneren AS startet leting etter en matchende partner som kunne utvikle digitale tvillinger for deres kundesegment for SMB innen industri og varehandel. Logistikkpartner AS er et nyoppstartet konsulentselskap som fokuserer på teknologier innenfor det digitale skiftet. Etter en del leting fant de ut at her var det ingen som hadde noe interessant å tilby. Nærheten til Universitetet i Agder sin campus i Grimstad og noen felles bekjente førte til opprettelsen av Tvillingfabrikken AS og en samarbeidsavtale med de to om opprettelse av 2 doktorgradsavhandlinger med sikte på å starte utvikling av digitale tvillinger.

​Selskapet har nå, ved siden av tildelt støttet fra Forskningsmobilisering Agder og Kommersialiseringsstøtte fra Innovasjon Norge, hentet inn kapital  fra markedet. Vi er klare for å utvikle en software for digitale tvillinger som skal gjøre det tilgjengelig for små og mellomstore industri- og logistikkbedrifter og sikter mot å bli en ledende tilbyder i dette markedet.

​Ifølge forskning fra MarketsandMarkets, plattform nummer en i verden på markedsinnsikt, er veksten i det digitale tvillingmarkedet som følger: Den globale størrelsen på det digitale tvillingmarkedet ble verdsatt til 3,1 milliarder dollar i 2020 og forventes å nå 48,2 milliarder dollar innen 2026. Det forventes å vokse med en årlig vekstrate på 58% i løpet av prognoseperioden.

KONTAKT TVILLINGFABRIKKEN:

Besøksadresse: Kystveien 2, 4841 Arendal, Norway
Telefon:  +47 916 68 189