Ulefos AS

http://ulefos.com/

Ulefos er et nordisk selskap som har sitt hovedvirke innenfor den kommunaltekniske vann- og avløpssektoren, der vi fungerer som leverandør til grossister, konsulenter, arkitekter og industri. Bygg & anlegg og utemiljø er våre øvrige forretningsområder i Norge.

Ulefos AS består av Ulefos Jernværk på Ulefoss og Ulefos Esco på Kongsberg.

Navnet vårt har sin opprinnelse fra Ulefoss i Telemark, der vårt jernstøperi, Ulefos Jernværk, ikke bare er en hjørnesteinsbedrift, men en levende legende. Med produksjon siden 1657 er Ulefos Jernværk den dag i dag Norges eldste gjenlevende industribedrift.

Ulefos Gruppen har to fabrikker i Norge, jernstøperiet Ulefos Jernværk, og Norges eneste ventilprodusent, Ulefos Esco  (i aktiv drift siden 1877), samt én fabrikk i Finland, jernstøperiet Ulefos Niemisen Valimo. I tillegg har Ulefos Gruppen salgsselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland, som har flere ulike deler av vann- og avløpsindustrien som kunder.

Ulefos er stolte distributører av en bred portefølje med kvalitetsprodukter, fra gategods(kumlokk, rister og renner) til ventiler og tilbehør. Produktene våre er fortrinnsvis fremstilt ved våre egne fabrikker i Norge og Finland, men vi distribuerer også produkter fra utvalgte kvalitetsleverandører i inn- og utland, som vi anser som våre nære samarbeidspartnere.

Selskapene i Ulefos Gruppen opererer innenfor ulike markeder, i forskjellige land. Hver dag står vi overfor ulike problemstillinger, kunder, sites, utfordinger og muligheter. Vi er et variert selskap, men alle 350 ansatte har mye til felles: Vi er Ulefos!

Vi er et selskap basert på tradisjoner som har blitt videreført fra generasjoner med hardtarbeidende, dyktige kollegaer. Vi er forskjellige, men likevel like. Vi deler den nordiske identiteten, og vi brenner for de samme verdiene

Vi brenner for Ulefos’ lagånd, vi jobber målbevisst, og vi etterstreber alltid bærekraftighet i produkter og produksjon. Vi kan vann. Og vi vet at når vann er viktig, bør du velge rett.