Unitech Power Systems AS

http://www.unitech-powersystems.com/

Bedriftens navn: Unitech Power System AS
Lokalisering: Jåttåvågveien 18, 4064 Stavanger
Type virksomhet: Leverandør av design, analyser og revisjon av elektriske systemer, samt overvåkning og spesialisttjenester innen elektro- og energiteknikk.
Antall ansatte: 33

Om bedriften:
Unitech Power Systems har 30 ingeniører, sivilingeniører og doktoringeniører innen elektroteknikk, energiteknikk og teknisk fysikk. Vi leverer spesialisttjenester som design, analyse og revisjon, hovedsakelig innen kraftindustrien, skipsindustrien og olje/gassindustrien, men også innen annen industri. Vi har 30 år med erfaring fra prosjekter og andre oppdrag i Norge og utlandet. Vi leverer videre online beregningssystemer (i sanntid og med historiske data) som benyttes til havarianalyse, tilstandsovervåkning og –estimering, simulering og operatørtrening.

 


Manager PAMS projects, Geir Nordvik, ved Unitech Power System AS svarer:

Hva produserer dere?
Unitech Power Systems AS leverer spesialisttjenester innen elektro- og energiteknikk og online beregningssystemer for industrielle elektroanlegg

I hvor stor grad benytter dere automatiserte løsninger?
Våre løsninger er fullstendig automatisert. Datainnsamling, kjøring av beregninger, alarmhåndtering, avvikshåndtering og rapportering gjøres automatisk.

Hva betyr automatisering for bedriftens resultat?
Våre løsninger benyttes for tidlig deteksjon av feil og vil således bidra til bedriftens resultat.

Hvilke planer har dere for økt grad av automatisering?
For oss handler automatiserte løsninger om å anvende de data en allerede har på en smartere og mer intelligent måte slik at en oppnår driftssikre og pålitelige anlegg.

Hva er ditt inntrykk av automatisering i norsk industri?
Norsk industri er verdensledende når det gjelder å ta i bruk automatiserte løsninger. Det skjer en voldsom utvikling innen dette området, og norsk industri holder seg godt oppdatert og tar i bruk nye løsninger.