Universitetet i Oslo

http://www.uio.no/

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet har ein lang og stolt tradisjon innan forsking og undervising i dei klassiske realfaglege disiplinane. Fakultetet si verksemd dekkjer også eit breitt spekter av tverrfagleg forsking og ligg i front i Europa på fleire område.

Tal og fakta

  • Om lag 6000 studentar
  • Om lag 800 doktorgradskandidatar
  • Om lag 600 vitskaplege tilsette
  • Om lag 470 teknisk/administrativt tilsette
  • Om lag 1910 vitskaplege publikasjonar