Universitetet i Sørøst-Norge

https://www.usn.no/

Universitetet i Søraust-Noreg (USN) har cirka 18000 studentar og 1850 tilsette. Vi tilbyr profesjons- og arbeidslivsretta utdanning, forsking og formidling av kunnskap med høg internasjonal kvalitet.

Som student ved USN kan du velje mellom heiltid, deltid, campusbaserte og nettbaserte studietilbod. Vi har over 300 studium fordelt på bachelor- og masterløp, inkludert næringsbachelor og industrimaster som kombinerer studiar og lønna arbeid. USN tilbyr høgaste vitskaplege grad – doktorgrad eller ph.d. – innan åtte fagområde. For deg som treng omskolering eller vil bygge vidare på ei utdanning, har USN fleire etter- og vidareutdanningar.

Du møter innovativ undervisning og utfordrande studium som gir deg kompetansen samfunnet og arbeidslivet har behov for.

USN er lokalisert i to fylke med campusar i Bø, Drammen, Horten, Kongsberg, Notodden, Porsgrunn, Ringerike og på Rauland.

USN er resultatet av fusjonar mellom tidlegare høgskolar. Høgskolen i Søraust-Noreg blei danna 1. januar 2016 da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den tidlegare høgskolen blei tildelt status som universitet av Kongen i statsråd 4. mai 2018. Rektor ved USN er Petter Aasen.