Wood Group Norway AS

https://www.woodplc.com/

Wood er en verdensledende leverandør innen prosjekt-, prosjektering og tekniske tjenester til energi- og industrimarkeder. Vi har virksomhet i mer enn 60 land, med rundt 55 000 ansatte og med en omsetning på ca. $10 milliarder. Vi tilbyr løsninger for hele installasjonens livssyklus, fra konsept til fjerning, og på tvers av en rekke industrimarkeder, inkludert oppstrøms, midtstrøms og nedstrøms olje- og gassektor, kraft og prosess, miljø og infrastruktur, ren energi, gruvedrift, atomkraft og generell industrivirksomhet. Vi har som ambisjon å være det best tekniske selskapet å jobbe sammen med, jobbe for, og å investere i.