Yara Norge AS

https://www.yara.no/

Yara ble grunnlagt i 1905 for å løse problemet med økende matmangel i Europa. Selskapet har i dag en verdensomspennende tilstedeværelse med over 15,000 ansatte og salg til mer enn 160 land.

Yaras misjon er både enkel og svært ambisiøs: Sørge for mat til verdens befolkning og verne om jordkloden på en ansvarlig måte.

Løsningene for plantenæring og tilbudene våre innen presisjonslandbruk gjør det mulig for bønder å øke avlingene og forbedre produktkvaliteten samtidig som de reduserer miljøbelastningen. Miljø- og industriløsningene våre forbedrer luftkvaliteten og reduserer utslipp. Vi har en global tilstedeværelse med mer enn 16 000 ansatte og virksomhet i over 60 land.