Ydra AS

https://www.ydra.no/

Ydra produserer kvalitetspumper og skreddersydde pumpesystemer. Med god kundeservice og fokus på teknologisk utvikling ønsker vi å være en katalysator for innovasjon i bransjen.
Med lang erfaring og mange referanseprosjekter er sjansene gode for at vi har løst akkurat dine utfordringer før. Dersom problemet skulle være helt nytt, eller behovene dine veldig spesifikke, vil vi jobbe hardt for å finne nye løsninger for ditt behov.

Havrommet
Bedrifter, fartøyer og industrier i og rundt havrommet har hatt tillit til våre pumper og pumpesystemer i 40 år. Vi er klare over at våre produkter må leve opp til den aller høyeste standard for at vi skal beholde den tilliten.

Selv om de fleste av våre kunder opererer i eller rundt havrommet, er behovene aldri de samme. En god løsning kan være helt feil om den brukes et annet sted. Det er her tett samarbeid og toveis kommunikasjon med våre kunder blir viktig. Lang og bred erfaring hjelper oss fordi det gir oss et flerfaglig perspektiv på vår kundebase, slik at vi kan se hvordan ting henger sammen
— eller hvordan det ikke gjør det.

Vi har lovet å holde våre kunders virksomheter gående. Rask respons, hurtig service, geografisk nærhet og spesialistkunnskap gjør oss i stand til å holde det løftet.

Impelling solutions
Vårt mål er å bli et sentrum for utvikling i pumpeindustrien.
Vi eksperimenterer med nye løsninger og ny teknologi og tenker kreativt rundt alle aspekter av bransjen vår.Gjennom arbeidet vårt ønsker vi å være en katalysator for innovasjon, med løsninger andre må etterligne. Alt for å holde din virksomhet gående.

Våre fokusområder:

  • Best i og rundt havrommet
  • Tilpassede system og løsninger av høy kvalitet.
  • ‍Fremtidens teknologi
  • Nærmere kundene
    – Geografisk
    – I respons
    – I kunnskap