NFEA formelt stiftet

Norsk Forening for Elektro og Automatisering (NFEA) ble onsdag 14. februar formelt stiftet.

Stiftelsesmøtet fant sted i Næringslivets Hus på Majorstua i Oslo. NFEA ble opprettet 1. januar 2018, da de to foreningene NFA og Ifea ble slått sammen.

NFEAs styre blir:
Håkon Rem, NEMKO (styreleder)
Tor Anders Hauge, Glencore Nikkelverk
Ingvild Johansen, Data Respons Norge
Bernt Eldor, Eldor AS
Ragne Grøtterud, Statoil ASA
Birgitte Fuglum, COWI
Tom Kjærsgaard, Kongsberg Maritime AS
Christian Holden, NTNU
Øystein Volden, studentrepresentant fra NTNU

Håkon Rem fra Nemko Skandinavia ble valgt til styreleder i den nye foreningen NFEA. Han mottok gratulasjoner fra direktør i NFEA, Karin Sundsvik. Foto: Stein Altern

Les også: Nå har vi én forening (AMNytt)

I forkant av stiftelsesmøtet avholdt Ifea (Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering) og NFA (Norsk Forening for Automatisering) hvert sitt årsmøte.

NFAs årsmøte
På NFAs årsmøte ble det delt ut to priser og utnevnt et nytt æresmedlem.

NFA Prisen 2017 ble tatt imot av instituttets nestleder, professor Tor Onshus (t.v). Prisen ble overrakt av NFAs styreleder Heidi Fuglum. Foto: Håkon Rem

NFA Prisen til NTNU
NFA Prisen for 2017 tildeles NTNU – Institutt for teknisk kybernetikk. Juryens begrunner tildelingen slik:
Institutt for teknisk kybernetikk har en visjon om å være et av Europas mest anerkjente forsknings- og utdannelsesmiljøer innen instituttets fagområder.Instituttet bidrar til økt innsikt i dynamiske systemer og styring av slike, og spesielt til teknologisk utvikling innen norsk industri, infrastruktur og offentlig virksomhet.

Prisen består av kr. 25.000,- og gravert krystall. Prisen ble tatt imot av instituttets nestleder, professor Tor Onshus.

Beste masteroppgave 2017
Andreas Hove ved Universitetet i Stavanger har vunnet NFAs pris for beste masteroppgave 2017, med oppgaven: «Kvalifisering av smartklokke til bruk i HLR».

Andreas Hove, UiA

Juryens begrunnelse:
«Kandidaten har levert en oppgave på et meget aktuelt tema som potensielt redder liv. Oppgaven er godt strukturert, er godt gjennomarbeidet og har potensial for stor praktisk anvendelse. Flere disipliner er involvert i oppgaven og kandidaten har også jobbet tett på industrien.  Juryen anser dette som en meget verdig vinner av prisen for beste master 2017.»

Prisen består av kr 10.000,- og et diplom.

Rune Volden æresmedlem i NFA
Rune Volden er tildelt NFAs ærespris. Juryen skriver i sin begrunnelse: «Rune Volden gis status som æresmedlem for stort og energisk engasjement for NFA over mange år – både i styret, i valgkomite, i ulike juryer og i ulike programkomitéer.

Rune Volden er blitt æresmedlem i NFA. Styreleder Heidi Fuglum overrakte prisen.

Han har siden 2008 deltatt på ca. 35 arrangementer, enten som deltaker, komitemedlem eller foredragsholder. Han ble valgt inn i styret av årsmøtet 23. april 2008, og ble i styret til han gikk ut ved årsmøtet 29/4-2014. til Han var styreleder i perioden 2009 – 2012. Da han gikk ut av styret i 2014 ble han samtidig valgt inn i valgkomiteen hvor han har vært siden. Her har han gjort en fremragende jobb med å innhente styremedlemmer.

Siden hans første årsmøte i 2008 har han kun stått over ett (i 2015). Han har vært NFA’s ekspert innen området avanserte fartøyer og har bidratt stort i komitearbeidet for denne konferansen de siste 3 årene. Han har også vært i komiteen for Servomøtet 2010 samt holdt foredrag på Servomøtet 2016. Volden snakker bestandig varmt om foreningen og bidrar også i juryen for beste master/bachelor-oppgave. Volden er aldri vanskelig å be om hjelp, og har arbeidet tett inn mot NFA siden 2008.»

Rune Volden er det 18. æresmedlem i NFA. Dette er den siste æresprisen NFA deler ut, da foreningen ble slått sammen med Ifea til NFEA med virkning fra 1.1.2018.

Ifeas årsmøte
Ifea hadde sitt siste årsmøtet den 14. februar 2018 i forbindelse med sammenslutningen med NFA til den nye foreningen NFEA.

Ifea ble stiftet i 1971 og har bidratt til nettverksbygging og erfaringsoverføring gjennom å arrangere kurs og konferanser. Sammenslutningen med NFA skal bidra til å styrke den faglige aktiviteten innen fagområdene elektroteknikk og automatisering.

Fire nye æresmedlemmer i Ifea
Foreningen Ifea tildelte æresmedlemskap til fire representanter  under årsmøtet. Felles for de fire er at de har hatt mange viktige roller i Ifea og har deltatt i arbeidet i Ifeas styre i en årrekke.

Disse er Håkon S Mathisen fra Kongsberg Maritime AS, Tore Sandvoll fra Endress + Hauser, Kjell Grorud fra ABB og Agnar Sæland fra Pepperl + Fuchs AS. Dette er de siste æresprisenene Ifea deler ut, da foreningen ble slått sammen med NFA til NFEA med virkning fra 1.1.2018.

Fra venstre Håkon S Mathisen fra Kongsberg Maritime AS, Tore Sandvoll fra Endress+Hauser, Kjell Grorud fra ABB og Agnar Sæland fra Pepperl + Fuchs AS. Foto: Stein Altern

 

Nyheter

Rapport fra årsmøtet

14.02.19

NFEAs årsmøte for 2018 ble holdt i NFEAs kompetansesenter på Majorstua i Oslo 13. februar. NFEA Prisen og pris for beste master ble delt ut. Det var valg av styremedlemmer, og ekspertpanelet ble presentert. Det ble også et faglig foredrag om Digital21.

Les mer

NFEA møter studentene

07.02.19

NFEA har gratis medlemskap for studenter og deler ut stipend. Det var hovedbudskapet da vi deltok med stand på Nettverksdagen i Trondheim og Karrieredagen i Grimstad nå i vinter.

Les mer

NFEA tilbyr bedriftsinterne kurs

05.02.19

NFEA tilbyr kompetansegivende, bedriftsinterne kurs til våre medlemsbedrifter innenfor en rekke viktige områder. Etter avsluttet kurs mottar bedriften en evaluerings- og dokumentasjonsrapport fra NFEA, og kursdeltakerne får tildelt personlig kursbevis.

Les mer

Rapport fra FLL Agder

04.02.19

NFEA sponser hvert år teknologiturneringen FIRST Lego League (FLL) i Agder. FLL inspirerer barn og unge i alderen 6-16 år til å bli morgendagens ingeniører, forskere og problemløsere. Gjennom samfunnsaktuelle oppdrag får deltakerne oppleve vitenskap og teknologi på en engasjerende og spennende måte.

Les mer

Norske startups gratis på dansk fremtidsmesse

30.01.19

Det søkes nå etter norske oppstartsbedrifter som skal inviteres til gratis stand med bespisning, nettverking, konferanseprogram og en pitch-konkurranse med en premie på DKK 50 000 på messen EOT – Electronics of Tomorrow i Danmark. Messen er i mai, og over 100 virksomheter stiller ut. Pressemelding om tilbudet er vedlagt her.

Les mer