NFEA går digitalt

Vi digitaliserer våre kurs og konferanser neste år inntil man igjen kan møtes fysisk. Vi skal på den måten opprettholde og gjennomføre et fullt tilbud av arrangementer i hele 2021. De fysiske møteplassene vi er så kjent for må vente til situasjonen igjen åpner for det.

NFEA skal være en aktiv forening med mange arrangementer også neste år. Men vi gjør nødvendige endringer for å tilpasse oss den virkeligheten vi alle opplever og må forholde oss til.

Å være en stor leverandør av kurs og konferanser har vært krevende i år.
2021 blir også svært utfordrende. Vi har likevel bestemt oss for å være offensive.

Det nye er at arrangementene våre vil gjennomføres digitalt.

Vi legger opp til et høyt aktivitetsnivå slik du som en del av vårt nettverk er vant til. Våre digitale kurs og konferanser skal fortsatt kjennetegnes med godt og relevant faglig innhold.

NFEA kommer derfor til å planlegge for digital aktivitet i 2021. Vi vil likevel ha mulighet for raskt å endre til fysiske kurs og konferanser straks situasjonen tillater det.

En digitalisering av våre aktiviteter vil styrke vårt produkt for våre partnere, hovedsponsorer, medlemmer og deltagere. I den grad den fysiske møteplassen ikke lar seg etablere, vil kundene fortsatt tilbys faglig fremtidsrettede foredrag, diskusjoner og en plattform for erfaringsutveksling.

NFEA sin visjon er «Lidenskapelig opptatt av fremtidens kompetanse». Gjennom vår aktivitet ønsker vi å bidra til norsk industris konkurranseevne gjennom å sikre kompetanse om teknologisk utvikling, samt bidra til erfaringsoverføring mellom brukere av denne teknologien. Året 2020 har i så måte gitt oss store utfordringer, da våre aktiviteter primært har basert seg på arenaer hvor vi møtes fysisk.

I år har du som medlem og deltaker dessverre opplevd at mange av NFEAs arrangementer er blitt utsatt, flyttet eller avlyst. Disse avgjørelsene er blitt tatt med tungt hjerte, men har vært helt nødvendige slik pandemien har utviklet seg. Som arrangør er vi opptatt av trygge møteplasser hvor du som deltaker skal ivaretas på beste måte. Vi tar vi ingen sjanser og følger de til enhver tid gjeldende rådene fra helsemyndigheter.

Konsekvensene av mindre aktivitet er store som en forening som vår. Du som medlem eller deltaker får et lavere tilbud, foreningen mister viktig inntekt og det rammer ikke minst våre ansatte. Hele administrasjonen på fire ansatte har vært permitterte i lange perioder.

Vi gir likevel ikke opp.
Vi mener det er behov for sterke faglige nettverk.
Det er behov for kompetansebygging.
Det er behov for gode møteplasser der man kan utveksle erfaringer, lære av hverandre og skape verdi sammen – når det igjen blir mulig.

I mellomtiden skal vi i NFEA tilpasse oss den situasjonen vi nå opplever. Vi skal fortsatt være foreningen for elektro og automatisering i Norge – både gjennom Covid-19 krisen, og etterpå.

For 2021 og årene som kommer vil NFEA sitt tilbud være mer fleksibelt i forhold til utviklingen i samfunnet. Og sist, men ikke minst: vårt engasjement for bærekraft i norsk industri vil styrkes.

Nyheter

Alt klart for Eliaden 2022

01.04.22

Automatisering er en viktig del av Eliaden. Hver dag under Eliaden 2022 blir det seminar på Åpen Scene i Automatiseringshallen. Eliaden er en av Norges største fagmesser og arrangeres 31.mai - 2. juni 2022 på NOVA Spektrum

Les mer

OPC UA Brukerforum

10.02.22

NFEA starter nå et OPC UA Brukerforum hvor OT- og IT-ingeniører med lidenskap for åpen og standardisert utveksling av operasjonelle data kan møtes for å bli kjent, diskutere, lære av hverandre og få til økt bruk av OPC UA og standardiserte informasjonsmodeller på tvers av industri-grener.

Les mer

Rapport fra årsmøtet 2022

09.02.22

NFEAs årsmøte for 2021 ble holdt digitalt via Teams 9. februar 2022. Til tross for nok et krevende år på grunn av corona-situasjonen - med staben delvis permittert deler av året og kun få fysiske arrangementer - gikk NFEA med overskudd i 2021.

Les mer

Bli med til Nordens største robotmesse

24.02.22

R-22 arrangeres i Odense i Danmark 23. - 25. mars, og NFEA er partner til messen. Vi inviterer med oss norske deltakere til messen og byr på Get Together, eget seminar, egen dag med bedriftsbesøk og selvsagt besøk på messen.

Les mer

Tredje beste robot-år noensinne

08.12.21

3 millioner industri-roboter opererer nå i fabrikker rundt om i verden. 384.000 av disse ble satt i arbeid i pandemiåret 2020, noe som gjør fjoråret til det tredje beste robot-året noensinne.

Les mer