NFEA går digitalt

Vi digitaliserer våre kurs og konferanser neste år inntil man igjen kan møtes fysisk. Vi skal på den måten opprettholde og gjennomføre et fullt tilbud av arrangementer i hele 2021. De fysiske møteplassene vi er så kjent for må vente til situasjonen igjen åpner for det.

NFEA skal være en aktiv forening med mange arrangementer også neste år. Men vi gjør nødvendige endringer for å tilpasse oss den virkeligheten vi alle opplever og må forholde oss til.

Å være en stor leverandør av kurs og konferanser har vært krevende i år.
2021 blir også svært utfordrende. Vi har likevel bestemt oss for å være offensive.

Det nye er at arrangementene våre vil gjennomføres digitalt.

Vi legger opp til et høyt aktivitetsnivå slik du som en del av vårt nettverk er vant til. Våre digitale kurs og konferanser skal fortsatt kjennetegnes med godt og relevant faglig innhold.

NFEA kommer derfor til å planlegge for digital aktivitet i 2021. Vi vil likevel ha mulighet for raskt å endre til fysiske kurs og konferanser straks situasjonen tillater det.

En digitalisering av våre aktiviteter vil styrke vårt produkt for våre partnere, hovedsponsorer, medlemmer og deltagere. I den grad den fysiske møteplassen ikke lar seg etablere, vil kundene fortsatt tilbys faglig fremtidsrettede foredrag, diskusjoner og en plattform for erfaringsutveksling.

NFEA sin visjon er «Lidenskapelig opptatt av fremtidens kompetanse». Gjennom vår aktivitet ønsker vi å bidra til norsk industris konkurranseevne gjennom å sikre kompetanse om teknologisk utvikling, samt bidra til erfaringsoverføring mellom brukere av denne teknologien. Året 2020 har i så måte gitt oss store utfordringer, da våre aktiviteter primært har basert seg på arenaer hvor vi møtes fysisk.

I år har du som medlem og deltaker dessverre opplevd at mange av NFEAs arrangementer er blitt utsatt, flyttet eller avlyst. Disse avgjørelsene er blitt tatt med tungt hjerte, men har vært helt nødvendige slik pandemien har utviklet seg. Som arrangør er vi opptatt av trygge møteplasser hvor du som deltaker skal ivaretas på beste måte. Vi tar vi ingen sjanser og følger de til enhver tid gjeldende rådene fra helsemyndigheter.

Konsekvensene av mindre aktivitet er store som en forening som vår. Du som medlem eller deltaker får et lavere tilbud, foreningen mister viktig inntekt og det rammer ikke minst våre ansatte. Hele administrasjonen på fire ansatte har vært permitterte i lange perioder.

Vi gir likevel ikke opp.
Vi mener det er behov for sterke faglige nettverk.
Det er behov for kompetansebygging.
Det er behov for gode møteplasser der man kan utveksle erfaringer, lære av hverandre og skape verdi sammen – når det igjen blir mulig.

I mellomtiden skal vi i NFEA tilpasse oss den situasjonen vi nå opplever. Vi skal fortsatt være foreningen for elektro og automatisering i Norge – både gjennom Covid-19 krisen, og etterpå.

For 2021 og årene som kommer vil NFEA sitt tilbud være mer fleksibelt i forhold til utviklingen i samfunnet. Og sist, men ikke minst: vårt engasjement for bærekraft i norsk industri vil styrkes.

Nyheter

Rapport fra årsmøtet

21.02.23

NFEAs årsmøte for 2022 ble holdt på Felix konferansesenter 21. februar 2023. Til tross for nok et utfordrende år med etterslep fra corona-årene - med usikkerhet knyttet til deltakelse på kurs og konferanser - gikk NFEA med overskudd i 2022.

Les mer

EX-KOMP:2021 – NY REVISJON

12.01.23

LAST NED: Retningslinje for opplæring av personell som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, eller er i tilknytning med installasjoner i eksplosjonsfarlige omgivelser. NY REVISJON UTE NÅ!

Les mer

2022 OG VEIEN VIDERE

30.11.22

NFEA har klart seg gjennom nok et krevende år. Etter at pandemien gjorde sitt inntog, og alle aktiviteter som gikk ut på å samle mennesker for å drive opplæring og erfaringsutveksling ble umulig å gjennomføre, har vi langsomt begynt å komme tilbake til en tilnærmet normal situasjon for vårt virke.

Les mer

World Robotics Report: «All-Time High»

01.11.22

Mer enn 500.000 nye industriroboter ble installert på fabrikker over hele verden i 2021. Det viser nye tall fra World Robotics Report 2022 som ble lagt frem i Frankfurt i oktober. Det er en økning på 31 prosent sammenliknet med 2020. I verden totalt finnes det nå hele 3,5 millioner roboter.

Les mer

Market Analysis of Robot and Automation Firms in Norway

12.10.22

HowToRobot i samarbeid med NFEA har i dag lansert en splitter ny markedsrapport om robotisering i Norge. Rapporten gir en oversikt over de mange og varierte robot- og automasjonsleverandørene, produsentene, integratørene og rådgiverne i Norge.

Les mer