NFEA går digitalt

Vi digitaliserer våre kurs og konferanser neste år inntil man igjen kan møtes fysisk. Vi skal på den måten opprettholde og gjennomføre et fullt tilbud av arrangementer i hele 2021. De fysiske møteplassene vi er så kjent for må vente til situasjonen igjen åpner for det.

NFEA skal være en aktiv forening med mange arrangementer også neste år. Men vi gjør nødvendige endringer for å tilpasse oss den virkeligheten vi alle opplever og må forholde oss til.

Å være en stor leverandør av kurs og konferanser har vært krevende i år.
2021 blir også svært utfordrende. Vi har likevel bestemt oss for å være offensive.

Det nye er at arrangementene våre vil gjennomføres digitalt.

Vi legger opp til et høyt aktivitetsnivå slik du som en del av vårt nettverk er vant til. Våre digitale kurs og konferanser skal fortsatt kjennetegnes med godt og relevant faglig innhold.

NFEA kommer derfor til å planlegge for digital aktivitet i 2021. Vi vil likevel ha mulighet for raskt å endre til fysiske kurs og konferanser straks situasjonen tillater det.

En digitalisering av våre aktiviteter vil styrke vårt produkt for våre partnere, hovedsponsorer, medlemmer og deltagere. I den grad den fysiske møteplassen ikke lar seg etablere, vil kundene fortsatt tilbys faglig fremtidsrettede foredrag, diskusjoner og en plattform for erfaringsutveksling.

NFEA sin visjon er «Lidenskapelig opptatt av fremtidens kompetanse». Gjennom vår aktivitet ønsker vi å bidra til norsk industris konkurranseevne gjennom å sikre kompetanse om teknologisk utvikling, samt bidra til erfaringsoverføring mellom brukere av denne teknologien. Året 2020 har i så måte gitt oss store utfordringer, da våre aktiviteter primært har basert seg på arenaer hvor vi møtes fysisk.

I år har du som medlem og deltaker dessverre opplevd at mange av NFEAs arrangementer er blitt utsatt, flyttet eller avlyst. Disse avgjørelsene er blitt tatt med tungt hjerte, men har vært helt nødvendige slik pandemien har utviklet seg. Som arrangør er vi opptatt av trygge møteplasser hvor du som deltaker skal ivaretas på beste måte. Vi tar vi ingen sjanser og følger de til enhver tid gjeldende rådene fra helsemyndigheter.

Konsekvensene av mindre aktivitet er store som en forening som vår. Du som medlem eller deltaker får et lavere tilbud, foreningen mister viktig inntekt og det rammer ikke minst våre ansatte. Hele administrasjonen på fire ansatte har vært permitterte i lange perioder.

Vi gir likevel ikke opp.
Vi mener det er behov for sterke faglige nettverk.
Det er behov for kompetansebygging.
Det er behov for gode møteplasser der man kan utveksle erfaringer, lære av hverandre og skape verdi sammen – når det igjen blir mulig.

I mellomtiden skal vi i NFEA tilpasse oss den situasjonen vi nå opplever. Vi skal fortsatt være foreningen for elektro og automatisering i Norge – både gjennom Covid-19 krisen, og etterpå.

For 2021 og årene som kommer vil NFEA sitt tilbud være mer fleksibelt i forhold til utviklingen i samfunnet. Og sist, men ikke minst: vårt engasjement for bærekraft i norsk industri vil styrkes.

Nyheter

Alt klart for Eliaden 2024

11.04.24

I år feirer Eliaden 40 år og på jubileumsutgaven blir det en fullstappet messe og et godt faglig program. Hver dag under Eliaden 2024 blir det seminar på Åpen Scene i Automatiseringshallen. Eliaden er en av Norges største fagmesser og arrangeres 28. - 30. mai 2024 på NOVA Spektrum

Les mer

NFEA med seminar under R-24

26.03.24

NFEA arrangerte seminar under teknologimessen R-24 i Odense i Danmark. Vi møtte også mange spennende bedrifter i løpet av vårt tre dagers opphold i H.C. Andersens fødeby. R-24 ble arrangert i Odense Congress Center 13. – 15. mars.

Les mer

NFEA møtte Global Robot Cluster

25.03.24

NFEA er invitert til å delta på Daegu Global Robot Business Forum som arrangeres i Korea 23. – 26. oktober. Invitasjonen kom under et møte NFEA hadde med den koreanske ledelsen for Global Robot Cluster i Odense i Danmark i mars.

Les mer

Rapport fra årsmøtet for 2023

14.02.24

NFEAs årsmøte for 2023 ble holdt på Thon Conference i Oslo 14. februar. Fjoråret har vært et godt år for NFEA med en rekordomsetning på over 12 millioner, og et overskudd på rundt 200.000 kroner. NFEA fikk et nytt æresmedlem og det ble delt ut en rekke andre priser.

Les mer

Ekskursjon-støtte til NTNU-studenter

30.01.24

NFEA har i år valgt å gi økonomisk støtte i form av stipend til studentene ved studiet Industriell kjemi og bioteknologi på NTNU. De 50.000 kronene skal de bruke til å gjennomføre en ekskursjon til Portugal. Hele 80 studenter fra tredje klasse deltar på turen som er planlagt i mars 2024.

Les mer