NFEA gir ekskursjon-støtte til NTNU-studenter

NFEA har i år valgt å gi økonomisk støtte i form av stipend til studentene ved studiet Industriell kjemi og bioteknologi på NTNU. De 50.000 kronene skal de bruke til å gjennomføre en ekskursjon til Portugal. Hele 80 studenter fra tredje klasse deltar på turen som er planlagt i mars 2024.

NFEA besøkte studentene som skal på tur. Her presenterte vi foreningen for deltakerne.

Bakgrunn

For å organisere og lede turen har studentene dannet en ekskursjonskomité bestående av 8 medlemmer. Sammen med fakultetet for Naturvitenskap ved NTNU, og forelesere innenfor prosessteknologi og organisk kjemi med etablerte nettverk i Portugal, legger komiteen til rette for en omfattende og lærerik reise til byene Lisboa og Porto.

HER KAN DU LESE MER OM NFEAs STIPEND-ORDNING

Ekskursjonskomiteen i arbeid

Turens hensikt

Ekskursjonen gir studentene en unik mulighet til å utforske og dra nytte av internasjonale perspektiver innen sitt fagfelt. Besøket til Portugal vil ikke bare bidra til å styrke deres faglige kompetanse, men også åpne dører for potensielle fremtidige samarbeid og karrieremuligheter. Dette initiativet reflekterer NTNU-studentenes engasjement for å utvide sin horisont og bygge broer mellom utdanning og industri.

Destinasjoner

På selve ekskursjonen vil studentene besøke anerkjente kjemibedrifter og industriområder som SysAdvance, CIRES og Superbock, med mål om å få en dypere forståelse av næringslivet og bedriftskulturen. Videre vil de besøke utdanningsinstitusjoner som universitetet Instituto Superior Técnico i Lisboa og universitetet i Porto. Her vil de få se på pågående forskningsprosjekter, besøke avanserte forskningslaboratorier, og få et innblikk i det portugisiske studentlivet.

Ekskursjonskomiteen består av, fra venstre: Alexandra Grøtterød, Svend Markus Eeg, Marie Falkenberg Dahle, Amit Arjun Roopan, Sihathalan Srikumar, Anjelica Aspen Lund

Ord fra komiteen:

«Vi er takknemlige for støtten fra NFEA som bidrar sterkt til å muliggjøre en slik ekskursjon for oss studenter. Vi ser på denne ekskursjonen som en arena til å lære og dele kunnskap med likesinnede i industrien”.

Følg med på NFEAs hjemmesider for oppdateringer fra Ekskursjonskomiteen, hvor de deler erfaringer og innsikter fra Portugal.

PS: NFEA deler også ut pris for årets beste bachelor/ masteroppgave. Det kan du lese mer om her

Nyheter

Rapport fra årsmøtet for 2023

14.02.24

NFEAs årsmøte for 2023 ble holdt på Thon Conference i Oslo 14. februar. Fjoråret har vært et godt år for NFEA med en rekordomsetning på over 12 millioner, og et overskudd på rundt 200.000 kroner. NFEA fikk et nytt æresmedlem og det ble delt ut en rekke andre priser.

Les mer

Norge trenger økt kompetanse innen robot- og maskinsikkerhet

– Når robotene inntar nye områder i samfunnet er det avgjørende at vi har en formening om hva som er farlig og hva som er trygt. Det mener James Fox, applikasjonsingeniør hos Beckhoff Automation AS og tidligere lærer i automatisering og robotikk ved Kuben videregående skole.

Les mer

Ny plattform for brukerforumet lansert

22.06.23

NFEAs brukerforum for OPC UA har nå fått en helt ny arena. Portalen er åpen for alle som jobber med eller har interesse for eller nytte av OPC UA. Plattformen som brukes er Discord og det er selvsagt helt gratis å delta i brukerforumet.

Les mer