NFEA møtte Global Robot Cluster

NFEA er invitert til å delta på Daegu Global Robot Business Forum som arrangeres i Korea 23. – 26. oktober. Invitasjonen kom under et møte NFEA hadde med den koreanske ledelsen for Global Robot Cluster i Odense i Danmark i mars.

NFEA var i Odense i forbindelse med robot- og automatiseringsmessen R-24, og møtet kom i stand etter at vi ble kontaktet av robot-klyngen i forkant av R-24. Med på møtet var også en delegasjon fra The Robotics Society in Finland.

Møtet ble ledet av den koranske delegasjonen som bestod av fem personer. Møtet ble innledet med en presentasjonsrunde. Fra Korea deltok blant andre styrelederen for Global Robot Cluster (GrC), Changho Kim, og GrC-direktør Jaewook Shin. Også to representanter fra Korea Institute for Robot Industry Advancement deltok i den koreanske delegasjonen.

Fra Finland deltok Professor in Practice D.Sc Vesa Salminen og Principal Research Scientist Kimmo Vänni fra Häme University of Applied Science. I tillegg deltok Jyrki Latokartano fra The Robotic Society in Finland og Universitetet i Tampere. NFEA var representert ved direktør Karin Sundsvik og kommunikasjonsrådgiver Tom Kristian Venger.

Representanter fra robotmiljøet i Norge, Finland og Korea møttes i Odense i mars

Changho Kim innledet deretter med å fortelle om Global Robot Cluster, som ble dannet i 2018. Sammenslutningen besto da av 8 klynger fra 6 land. I dag består GrC av 32 robot-klynger fra 26 land. Blant medlemslandene finner vi Danmark og Finland. Norge er pr i dag ikke medlem.

Planen videre med Global Robot Cluster er å skape et forum som kan diskutere og bestemme ulike måter å fremme gjensidig utvikling og samarbeid mellom de globale robotklyngene. Målet er å ha 50 medlemsland med i klyngen innen 2025. Klyngen ønsker å skape plattformer for utvikling av forretningsideer og salg, bli en internasjonalt ledende industriklynge og skape store forum og møteplasser for verdens robotindustri.

Vi fikk også høre om Daegu Global Robot Business Forum som arrangeres 23. – 26. oktober. Her vil det være både utstilling og konferanser som en integrert begivenhet der temaene vil være roboter, fremtidens biler, kunstig intelligens og andre nye industrier. Hyundai Motor, Samsung, KIA og LG er blant selskapene som har bekreftet at de skal delta.

NFEA blir offisielt invitert til Daegu Global Robot Business Forum. Invitasjonen overrekkes av styreformann Changho Kim fra GrC til NFEAs direktør Karin Sundsvik

Nyheter

Alt klart for Eliaden 2024

11.04.24

I år feirer Eliaden 40 år og på jubileumsutgaven blir det en fullstappet messe og et godt faglig program. Hver dag under Eliaden 2024 blir det seminar på Åpen Scene i Automatiseringshallen. Eliaden er en av Norges største fagmesser og arrangeres 28. - 30. mai 2024 på NOVA Spektrum

Les mer

NFEA med seminar under R-24

26.03.24

NFEA arrangerte seminar under teknologimessen R-24 i Odense i Danmark. Vi møtte også mange spennende bedrifter i løpet av vårt tre dagers opphold i H.C. Andersens fødeby. R-24 ble arrangert i Odense Congress Center 13. – 15. mars.

Les mer

Rapport fra årsmøtet for 2023

14.02.24

NFEAs årsmøte for 2023 ble holdt på Thon Conference i Oslo 14. februar. Fjoråret har vært et godt år for NFEA med en rekordomsetning på over 12 millioner, og et overskudd på rundt 200.000 kroner. NFEA fikk et nytt æresmedlem og det ble delt ut en rekke andre priser.

Les mer

Ekskursjon-støtte til NTNU-studenter

30.01.24

NFEA har i år valgt å gi økonomisk støtte i form av stipend til studentene ved studiet Industriell kjemi og bioteknologi på NTNU. De 50.000 kronene skal de bruke til å gjennomføre en ekskursjon til Portugal. Hele 80 studenter fra tredje klasse deltar på turen som er planlagt i mars 2024.

Les mer