Administrasjonen

NFEAs administrasjon består av seks ansatte, fordelt på fire ansatte i Kristiansand og to ansatte i Oslo.

Ved vårt hovedkontor i Kristiansand:

Karin Sundsvik
Direktør
Tlf 911 42 570
karin.sundsvik@nfea.no

 

Tom Kristian Venger
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf 901 33 044
tkv@nfea.no

 

Tonje Olsen
Arrangementskoordinator
Tlf 459 53 933
tol@nfea.no

 

Barbro Berg Bakken
Administrasjonskoordinator
Tlf 481 94 540
bbb@nfea.no

 

Ved vårt avdelingskontor i Oslo:

Stein Altern
Fagsjef elektro og automatisering
Tlf 913 39 215
stein.altern@nfea.no

 

Elisabeth Alvestad
Arrangementskoordinator
Tlf 908 87 308
elisabeth.alvestad@nfea.no

Arrangement