Administrasjonen

NFEAs administrasjon består av seks ansatte, fordelt på fire ansatte i Kristiansand og to ansatte i Oslo.

Ved vårt hovedkontor i Kristiansand:
Karin Sundsvik
Direktør
Tlf 911 42 570
karin.sundsvik@nfea.no
Tom Kristian Venger
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf 901 33 044
tkv@nfea.no
Tonje Olsen
Arrangementskoordinator
Tlf 459 53 933
tol@nfea.no
Barbro Berg Bakken
Administrasjonskoordinator
Tlf 481 94 540
bbb@nfea.no
Ved vårt avdelingskontor i Oslo:
Stein Altern
Fagsjef elektro og automatisering
Tlf 913 39 215
stein.altern@nfea.no
Elisabeth Alvestad
Arrangementskoordinator
Tlf 908 87 308
elisabeth.alvestad@nfea.no

Arrangement