NFEA Prisen

Norsk Forening for Elektro og Automatisering deler hvert år ut NFEA Prisen.

Hensikten med prisen er å fremme fagene elektro og automatisering samt å intensivere arbeidet med å styrke interessen for tekniske fag.

Nominasjonen av kandidater er åpen for alle. Vinneren kåres av NFEAs ekspertpanel som utgjør juryen.

Prisen består av en pengepremie på kr 25.000 og en gravert krystall-prisme som deles ut under NFEAs årsmøte. Årsmøtet finner sted i februar hvert år.

Dersom du ønsker å nominere en kandidat, vær vennlig å send ditt forslag på e-post til nfea@nfea.no innen 15. desember. Send nominasjonen med begrunnelsen som et vedlegg.

NB! Begrunnelsen er viktig: jo bedre begrunnelse desto lettere er det for juryen å gjøre seg opp en mening. Det er ønskelig med kun ren tekst, lenker til artikler/nettsider bør helst kun være for eventuell kildehenvisning.

NFEA Prisen gikk under navnet NFA Prisen frem til 2017.


Tidligere vinnere

2023: Ocean Industries Concept Lab
2022: MTNC Raufoss og Læringsfabrikken
2019: Reodorklubben
2018: Aarbakke AS
2017: NTNU – Institutt for teknisk kybernetikk
2016: Dynatec AS
2015: Lær Kidsa Koding. SE EGEN SAK «Fikk drahjelp av NFA-prisen»
2014: Møbelprodusenten Ekornes
2013: Professor Terje Kristoffer Lien, NTNU
2012: Newton-redaksjonen i NRK
2011: Forskerfabrikken
2010: Energisenteret i Hunderfossen Familiepark
2009: Omid Mirmotahari og Mats Høvin, Universitetet i Oslo
2008: FIRST Skandinavia/ FIRST Lego League
2007: VILVITE – Bergen Vitensenter/ Bergen kommune


NFEA Prisen – Statutter

Sist revidert: november 2019

1)  Norsk Forening for Elektro og Automatisering (heretter NFEA) ønsker å hedre den person, bedrift eller institusjon som bidrar til å realisere NFEA´s visjon ved å fremme utbredelsen av og rekrutteringen til automatisering og elektro, og ved å synliggjøre fagenes betydning for samfunn og individ.

2)  Ekspertpanelet i NFEA velger ut den/de kandidat(er) som skal motta prisen. Ekspertpanelet bør ved sin vurdering prioritere idealisme, nyskapende ideer og praktisk arbeide som har allmenn nytteverdi eksemplifisert ved synliggjøring av fagenes betydning for samfunn og individ

  • Prosjekter og/eller løsninger som tar i bruk ny teknologi eller benytter teknologi på nye måter ved universitet eller i næringslivet
  • Undervisning og/eller samarbeid mellom skole, universitet og næringsliv
  • Praktisk anvendelsespotensiale
  • Aktiviteter som stimulerer til nytenkning og nyskapning for å benytte automatisering eller elektro innenfor miljøteknologi, bedre ressursfordeling eller bedre livskvalitet.

3) Forslag til kandidater meldes inn til NFEA ved å sende e-post til nfea@nfea.no

4)  Adgangen til å sende forslag om kandidater er åpen for alle.

5)  NFEA har rett til å publisere innsendte bidrag i samarbeid med eventuelle rettighetshavere.

6)  Prisen består av en plakett og en pengepremie.

7)  Prisens størrelse fastsettes i forbindelse med budsjett-behandlingen. Det kan utdeles flere priser hvert år.

8)  Prisen utdeles på NFEA’s årsmøte eller på annet NFEA arrangement.

9)  Dersom det ikke foreligger forslag om en kvalifisert kandidat, blir prisen ikke utdelt.

10)  Endring av statuttene kan vedtas av Styret i NFEA.

 

Arrangement

Eliaden 2024

Lillestrøm
28.05.24

Hver dag under Eliaden 2024 blir det seminar på Åpen Scene i Automatiseringshallen. Eliaden er en av Norges største fagmesser og arrangeres 28. - 30. mai 2024 på NOVA Spektrum

Les mer og meld deg på