Region Vest

Regionstyret for NFEA Region Vest består av:

Bjørn Helge Ulland, Equinor ASA (regionleder)
Rune Smedsvik, ABB AS
Sigbjørn Rabbe, Småkraft AS
Mathias Christian Mathiesen, Høgskolen på Vestlandet – HVL


Kommende arrangementer i Region Vest:

Her kommer informasjon straks vi har satt tid og sted for neste arrangement. Det jobbes med å arrangere en regionsamling i Bergen-området høsten 2024


Gjennomførte arrangementer i Region Vest:

Integrerte Operasjoner hos Equinor 28. november 2018 (52 deltakere)
Her kan du lese en reportasje fra Industriseminaret Integrerte Operasjoner

Stor interesse fra NFEA tilhørerne på Industriseminar hos Equinor om bakgrunnen for opprettelsen av deres Integrated Operating Center

 

Arrangement

Robot- og Maskinsikkerhet 2024

Oslo
11.09.24

Kurs i Robot- og maskinsikkerhet er et kurs over to dager. Første dag består av en introduksjon til maskinsikkerhet og maskindirektivet. Andre dag går hovedsakelig på mer avanserte servo-, pneumatikk og robotsystemer

Les mer og meld deg på