Region Vest

Regionstyret for NFEA Region Vest består av:

Bjørn Helge Ulland, Equinor ASA (regionleder)
Rune Smedsvik, ABB AS
Sigbjørn Rabbe, Småkraft AS
Mathias Christian Mathiesen, Høgskolen på Vestlandet – HVL


Kommende arrangementer i Region Vest:

Her kommer informasjon straks vi har satt tid og sted for neste arrangement.


Gjennomførte arrangementer i Region Vest:

Integrerte Operasjoner hos Equinor 28. november 2018 (52 deltakere)
Her kan du lese en reportasje fra Industriseminaret Integrerte Operasjoner

Stor interesse fra NFEA tilhørerne på Industriseminar hos Equinor om bakgrunnen for opprettelsen av deres Integrated Operating Center

 

Arrangement