Visjon og strategi

NFEAS visjon (slagord):

Lidenskapelig opptatt av fremtidens kompetanse
– gjennom læring, deling og nettverksbygging

NFEAs verdier:

  • Fremtidsrettet – Vi forstår utviklingen innen fagområdet og er i forkant
  • Engasjerende – Våre aktiviteter engasjerer gjennom å være aktuelle og inspirerende
  • Raushet – Vi deler erfaring og kompetanse

Langsiktige mål (2018-2022):

Kompetanse
Vi bygger kompetanse innen våre fag uavhengig av utdannelsesbakgrunn og alder

Nettverk
Vi skaper attraktive og nøytrale møteplasser for små og store bedrifter, akademia og ulike næringer

Synlighet
Vi er kjent i fagmiljøene. Vi er et talerør for fagområdene ovenfor myndigheter og  i den offentlige debatten

Lidenskapelige ansatte
Vi er en attraktiv arbeidsplass med engasjerte medarbeidere

Bærekraftig økonomi
Vi leverer aktiviteter som i sum gir bærekraftig økonomi med tilstrekkelig egenkapital til å tåle svingninger

Internasjonalt
Vi bygger relasjoner med relevante organisasjoner for å være oppdatert på teknologiutvikling

Øvrige områder:

Regionsvirksomhet
NFEA skal videreføre fem regioner i perioden:

Region Grenland.  Leder: Agnar Sæland, Pepperl+Fuchs AS
Region Vest.  Leder: Bjørn Helge Ulland, Equinor
Region Rogaland. Leder: Ola Gulbrandsen, Eldor AS
Region Midt-Norge.  Leder: Jørn Jensen, Aker Solutions
Region Øst.  Leder: Fredrik Weberg-Larsen, COWI

Les mer om NFEAs regioner her

Ekspertpanel

NFEA har et ekspertpanel bestående av bransjeeksperter og teknologieksperter. For inneværende periode skal vi ha eksperter innenfor følgende områder:

Bransjeeksperter:
Maritim Industri/Havbruk:  Rune Volden, SHM gruppen
Olje og gass:  Anders Bjørsvik, Equinor
Medisinsk teknologi:  Espen Remme, RH/OUS
Vareproduksjon:  Bjørn Øvsthus, Mjøs Metall
Infrastruktur:  Ståle Killie, COWI

Teknologieksperter:
Prosesskontroll:   Sigurd Skogestad, NTNU
Digital Transformasjon:   Odd Myklebust, SINTEF Raufoss Manufacturing
Robotteknologi:   David Anisi, ABB/UIA
Instrumentering:   Kjetil Fjalestad, Equinor
Cyber Security:   Marie Moe, SINTEF Digital
Digital tvilling/Simulator:  Roar Nilsen, Kongsberg Digital
Elektrokontroll:   Thor-Christian Sønnervig, ABB
EX/Elsikkerhet:  TBA

Samarbeid

NFEA skal samarbeide med relevante aktører i forhold til å kunne tilby en interessant og dagsaktuell portefølje av aktiviteter (kurs, seminarer, konferanser).  Aktuelle samarbeidspartnere vurderes fortløpende, og vi skal også søke samarbeid internasjonalt.

NFEAs slagord:

Lidenskapelig opptatt av fremtidens kompetanse
– gjennom læring, deling og nettverksbygging

Arrangement

Robot- og Maskinsikkerhet 2024

Oslo
11.09.24

Kurs i Robot- og maskinsikkerhet er et kurs over to dager. Første dag består av en introduksjon til maskinsikkerhet og maskindirektivet. Andre dag går hovedsakelig på mer avanserte servo-, pneumatikk og robotsystemer

Les mer og meld deg på