Ny plattform for brukerforumet lansert

NFEAs brukerforum for OPC UA har nå fått en helt ny arena. Portalen er åpen for alle som jobber med eller har interesse for eller nytte av OPC UA. Plattformen som brukes er Discord og det er selvsagt helt gratis å delta i brukerforumet.

Hensikten med forumet er å være en arena for utveksling av kunnskap og erfaringer innenfor OPC UA. Her skal man lære av hverandre, knytte verdifulle kontakter og bidra til å utvikle bransjen videre.

Vi håper forumet vil være en inspirerende og lærerik opplevelse for alle deltakere, og at vi alle kan dra nytte av hverandres kompetanse og erfaringer. La oss sammen bygge et sterkt nettverk og skape verdifulle relasjoner som vil bidra til å forme fremtidens industri.

OPC UA-boost

Mange selskaper har tilgang til store mengder sanntidsdata, men det kan allikevel oppstå store utfordringer med effektivt å bruke dem i nyttige applikasjoner. Dette skyldes som regel mangel på kontekstualisering og standardisering av dataene – som igjen fører til redusert kontroll på dataflyten mellom OT- og IT-systemene og opp til eventuelle skyløsninger.

De siste årene har derfor OPC UA blitt tatt i bruk i stadig økende grad over hele verden. Grunnen til dette er at OPC UA har innebygde løsninger for sikkerhet, kryptering og kontekstualisering.

Trengte ny plattform

NFEAs brukerforum innen OPC UA ble lansert i fjor, men har frem til nå manglet en egnet kanal for at forumet skal kunne fungere etter hensikten.

Forumet ble etablert ved hjelp av frivillige ressurser, og samhandling og deling av informasjon skulle foregå på plattformen Slack. Dette viset seg å være en mindre egnet løsning. Man innså etter hvert at det måtte dedikerte krefter til for å få fart på forumet.

Enklere tilgjengelighet

Plattformen som brukerforumet har landet på kalles for Discord. Plattformen skal være lett tilgjengelig og uten betalingsmur. En viktig del av opprettelsen av plattformen var å tilrettelegge behovene til funksjoner i plattformen, slik at man minimerer kompleksitet og sørger for en god og intuitiv brukeropplevelse. Hensikten er tross alt at brukerforumet skal være en gunstig arena for kunnskapsdeling.

Bli med!

Brukerforumet fungerer kun dersom det er brukere der. Derfor inviterer vi alle med interesse rundt teknologien om å bli med. Forumet er som nevnt gratis og åpent for alle. Du trenger kun å besøke Discord-linken og lage deg et brukernavn og passord.

Linken for å bli med: https://discord.gg/NyB2gxuyMt

Kurs i OPC UA

NFEA har ikke bare et brukerforum innen OPC UA. Teknologien følges også opp med arrangementer. For å gi industrien innblikk og opplæring i OPC UA setter vi opp et introduksjonskurs på Gardermoen 14. september.

Kurset vil blant annet ta for seg utbredelse, cybersikkerhet, generell arkitektur og anvendelse, samt informasjonsmodellering. Det er en bølge av ny teknologi innen avansert visualisering av data, maskinlæring og kunstig intelligens. Dette gjør at vi står overfor store muligheter til å optimalisere produksjon.

OPC Day Norway

NFEA skal også I år ta initiativ til å arrangere OPC Day Norway. Konferansen ble første gang arrangert i fjor, og samlet da over 130 deltakere. Også i år er planen å legge konferansen til slutten av november. Endelig dato kommer vi tilbake til, så følg med på nfea.no eller vårt ukentlige nyhetsbrev for oppdateringer.

Nyheter

EX-KOMP:2021 – NY REVISJON

12.01.23

LAST NED: Retningslinje for opplæring av personell som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, eller er i tilknytning med installasjoner i eksplosjonsfarlige omgivelser. NY REVISJON UTE NÅ!

Les mer

Rapport fra årsmøtet

21.02.23

NFEAs årsmøte for 2022 ble holdt på Felix konferansesenter 21. februar 2023. Til tross for nok et utfordrende år med etterslep fra corona-årene - med usikkerhet knyttet til deltakelse på kurs og konferanser - gikk NFEA med overskudd i 2022.

Les mer

2022 OG VEIEN VIDERE

30.11.22

NFEA har klart seg gjennom nok et krevende år. Etter at pandemien gjorde sitt inntog, og alle aktiviteter som gikk ut på å samle mennesker for å drive opplæring og erfaringsutveksling ble umulig å gjennomføre, har vi langsomt begynt å komme tilbake til en tilnærmet normal situasjon for vårt virke.

Les mer