Publikasjoner

Her finner du publikasjoner fra NFEA. Publikasjonene består av veiledere og retningslinjer.

EX-KOMP:2021 – Ny revisjon

EX-KOMP:2021 er nå ferdig utarbeidet og publisert – her kan du laste det ned gratis. (OBS: Ny revidert utgave er nå publisert! Revisjon 2 – november 2022)

Myndighetene setter krav til kvalifikasjoner for dem som skal arbeide i eksplosjonsfarlige områder. Forskriftene gir ikke detaljerte krav til hvilken kompetanse de forskjellige faggrupper skal ha.

Dokumentet EX-KOMP:2021 gir anbefalinger basert på erfaringer og kunnskap fra fagmiljøer innenfor Ex i Norge. Formålet med dette dokumentet er å definere et nødvendig og tilstrekkelig nivå for teoretisk opplæring for dem som skal arbeide med elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder.

I 2011 utarbeidet det tidligere Ex-utvalget til IFEA en pensumliste og kompetansematrise for overnevnte område. De senere årene er det blitt etterlyst en revidering av dette fra ulike aktører i bransjen. Det er denne som nå er klar og som du kan laste ned her.

Anbefalingene skal være til hjelp for bedrifter og kursleverandører med tanke på opplæring innenfor fagområdet Ex installasjoner i eksplosjonsfarlige områder.

Følgende har deltatt i utarbeidelse av EX-KOMP:2021:

Ole Petter Sørensen, Seniorinstruktør, Trainor Elsikkerhet AS
Lennart Jardstål, Fagleder elektrosikkerhet og drift, Equinor
Dag Ove Fauskanger, Faglig ansvarlig elektro, Aker Solutions Topside and Facilities
Arne Nossum, Ansvarshavende for elektriske anlegg, Equinor EPN
Dag Ivar Roald, Daglig leder, Adeptor

LAST NED EX-KOMP:2021 (revisjon 2 – November 2022)

 


 

LYSBUERISIKO: Bekledningsveileder

HER KAN DU KJØPE OG LASTE NED VEILEDNINGEN

Målsettingen med denne veiledningen er å oppnå en felles anbefaling for valg og anvendelse av lysbuetestet bekledning for personell som jobber i elektriske anlegg. Målet er å unngå ulykker, og spre kunnskap om risiko knyttet til lysbuefarer.

FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg) beskriver hvordan man sikrer personell mot strømgjennomgang, men det er lite beskrivelse for hvordan personell kan beskyttes mot lysbuefarer og ingen henvisning til metoder for å kunne beregne lysbueenergi.

De bedriftene som har eller arbeider med slike anlegg ønsker en bransjestandard for tilpasset bekledning.

Denne veiledningen må ses på som et supplement til FSE.

Veiledningen er utviklet i samarbeid mellom ConocoPhillips, Equinor, Aker BP og Unitech Power Systems.

Veiledende pris: kr 1.000,-

HER KAN DU KJØPE OG LASTE NED VEILEDNINGEN

 


 

NY EX-VEILEDER – Portabelt kommunikasjonsutstyr

LAST NED GRATIS: Anskaffelse, bruk og vedlikehold av bærbare kommunikasjonsenheter i eksplosjonsfarlige områder

Bærbart kommunikasjonsutstyr i eksplosjonsfarlige områder blir mer og mer brukt. Slikt utstyr omfatter bærbare enheter som kan sende og motta signaler for lyd, tekst og bilder samt lagring av disse. En fellesnevner er at utstyret er drevet med batterier.

Petroleumstilsynets regelverk gir den ansvarlige plikt til å sikre at bruken av utstyr i eksplosjonsfarlige områder er i samsvar med gjeldende forskrifter.

Utviklingen av slikt utstyr skjer ofte hyppigere enn hva bransjestandarder og regelverk blir tilrettelagt for. Som følge av dette kan det bli et etterslep i gjeldende standarder for blant annet ny teknologi og bruksområder. Initiativtagerne av dette arbeidet – som er brukere av slikt utstyr – ønsker å få utarbeidet en veiledning for hvordan industrien kan forholde seg til dette. Dette gjelder alt fra anskaffelse, opplæring, og vedlikehold for utstyr tiltenkt brukt i eksplosjonsfarlige områder. Den forventede levetiden på denne type utstyr er kort i forhold til annet tradisjonelt Ex utstyr.

På bakgrunn av at bærbart elektronisk kommunikasjonsutstyr finnes i store mengder, og brukes av alle faggrupper, oppleves det som lite hensiktsmessig å opprettholde en tradisjonell regelmessig Ex inspeksjon av kvalifisert person. Inspeksjonspunktene som er relevant for denne type utstyr er begrenset. Av den grunn vil det være fordelaktig å la brukerne i alle fag foreta en kontinuerlig inspeksjon på utstyret som brukes. Mange brukere vil ha et utgangspunkt som ukvalifisert, men vil etter anbefalingen i denne veiledningen få et kompetanseløft til å ivareta aktuelle krav.

Målsetting

Målsettingen med veiledningen er å oppnå en felles anbefaling på tvers av operatørskap, for hvordan utstyr bør behandles gjennom hele prosessen fra anskaffelse til EOL (End of Life). Prosessen vil gjelde alt fra utvelgelse, anskaffelse, opplæring til bruk, ettersyn, vedlikehold og erfaringslæring.

Overordnet målsetning med veiledningen er å sikre at utstyr velges ut etter tiltenkt bruk og krav. Utstyret skal til enhver tid opprettholde sin integritet og brukes på en sikker måte slik at krav til tennkildekontroll er ivaretatt.

Veiledningen skal være til hjelp for å oppfylle kravene i Petroleumstilsynets HMS-regelverk. Se Vedlegg 1.

Betingelsene til utstyret som er beskrevet i samsvarserklæring og bruksanvisning skal etterleves for å oppfylle krav i FUSEX. Dette er basert på at prosessene som er angitt i dette dokumentet er ivaretatt av selskapets styrings- og oppfølgingssystemer.

Et grunnleggende punkt i veiledningen er at den spesifiserte utstyrsrelaterte opplæringen må innbefatte spesifikk Ex forståelse og -kompetanse. Elementene som kan påvirke opplæringsbehovet er nye produkter eller endrede forutsetninger for bruk. Opplæringen gjennomføres og repeteres ved behov.

 Gratis å laste ned

Veiledningen er utviklet i samarbeid mellom ConocoPhillips, Aker BP og Vår Energi. Styringsgruppen fra initiativtagerne består av Kjetil Birkedal fra ConocoPhillips, Ola Skjærpe Gausland fra Aker BP og Lars Magne Lund fra Vår Energi.

Arbeidsgruppen som har utarbeidet systematikken og konseptet helt eller delvis er:

Konsept utarbeidelse og arkitekturIngulf EgelandEx-tech Group AS
Redigering og strukturOle Theodor BertelsenEx-tech Group AS
Verifikasjon vedlikehold og inspeksjonBjørn R. SpongsveenDNV product assurance
Verifikasjon vedlikehold og inspeksjonGunnar NielsenDNV product assurance
Verifikasjon vedlikehold og inspeksjonXavier LefebvreATEX consultant

Veiledningen er nå gjort tilgengelig på NFEAs hjemmeside.

KLIKK HER FOR Å LASTE NED VEILEDEREN

Arrangement

ELIADEN 2024

Lillestrøm
28.05.24

Hver dag under Eliaden 2024 blir det seminar på Åpen Scene i Automatiseringshallen. Eliaden er en av Norges største fagmesser og arrangeres 28. - 30. mai 2024 på NOVA Spektrum

Les mer og meld deg på