Rapport fra årsmøtet

NFEAs årsmøte for 2019 ble holdt på Aker Brygge i Oslo 13. februar. NFEA fikk et nytt æresmedlem, en rekke priser ble delt ut og det var valg av nytt styre.

Årsmøtet ble åpnet av avtroppende styreleder Bernt Eldor, som ønsket delegatene velkommen. Deretter overtok NFEAs direktør Karin Sundsvik. Hun presenterte årsberetningen, og tok for seg en rekke fokusområder og aktiviteter som NFEA har hatt i 2019.

NFEA-direktør Karin Sundsvik og avtroppende styreleder Bernt Eldor ledet årsmøtet.

Aktiviteter

Antall medlemmer i NFEA har vært stabilt i 2019. 371 bedrifter og undervisningssteder var medlem i fjor, i tillegg til 220 studentmedlemmer og 91 personlige medlemmer.

NFEA har avviklet til sammen 21 arrangementer i 2019, fordelt på 12 konferanser, 7 kurs og 2 regionale arrangementer. Kurs- og  konferansemarkedet er forsatt krevende, med stadig flere konkurrenter.  Det er også gjennomført flere bedriftsinterne kurs, der vi kommer til bedriften med et  ferdig kursopplegg. NFEA har bedriftinterne kurs innen en rekke områder.

I arbeidet med synlighet kan NFEA fortelle om en god og aktiv dialog med teknisk presse og dagspresse, godt besøkt hjemmeside og økt aktivitet på sosiale medier. NFEA lanserte en blogg 12. april som også har gode lesertall. NFEA jobber aktivt med markedsføring og har implementert ny strategi og tatt i bruk en rekke nye verktøy for å oppnå enda bedre resultater i årene som kommer. NFEA er aktiv i sosiale medier som Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter, og har fått  flere følgere i 2019.

Staben i NFEA er i løpet av 2019 redusert fra seks til fire ansatte. Dette skyldes at en ansatt gikk av med pensjon og at en ansatt sluttet. Begge disse var ansatt ved NFEAs kontor i Oslo, som ble avviklet i juli 2019. Samtlige ansatte i NFEA jobber nå fra kontoret i Kristiansand.

NFEA fikk i 2019 et bedre resultat enn budsjettert, med et overskudd på drøyt 400.000 kroner. Det budsjetteres med omtrent samme resultat i 2020.

Valg av styre

Det var også valg av nytt styre under årsmøtet. En rekke av styrets medlemmer var på valg i år, mens andre tar gjenvalg. Bernt Eldor (Kairos Technology AS), Tor Anders Hauge (Glencore Nikkelverk AS) og Birgitte Fuglum (Multiconsult) går ut av styret.

Tom Kjærsgaard (Kongsberg Maritime AS), Christian Holden (NTNU) og Embla Flatlandsmo (studentrepresentant, NTNU) tok gjenvalg som styremedlemmer. Snorre Larsen (Equinor ASA), Tom Storgaard (Siemens AS) og Vibeke Skjetne (ABB AS) var ikke var på valg.

Henning Grorud (Phoenix Contact AS), Håkon Wærstad (Yara Norge) og Anders Bryhni (SINTEF Digital) ble valgt inn i styret.

Tom Storgaard overtar som styreleder etter Bernt Eldor, med Snorre Larsen som nestleder.

Bernt Eldor (t.v) gir seg som styreleder og overlater vervet til Tom Storgaard fra Siemens.

NFEA Prisen 2019

NFEA Prisen for 2019 tildeles Reodorklubben.

Juryen begrunner tildelingen slik: På det gamle verftet i Førde har de fått til noe unikt: en klubb for barn som tenner gnist og interesse for teknologi og praktiske fag. På Reodorklubben bruker de hender og hode for å finne opp nytt. Skole, næringsliv og gründere er invitert inn i et samarbeid som på kort tid har ført til at barn og unge har deltatt på kurs innen koding, sveising, lodding og 3D-tegning.

Reodorklubben ferdigstilte sin egen flysimulator høsten 2019. En gruppe på ca 10 oppfinnere i alderen 16-17 år, stod bak prosjektet. Simulatoren har blant annet bevegelig plattform. Det er en avansert konstruksjon som simulerer alle bevegelser, for eksempel turbulens. Flysimulatoren ble høytidelig åpnet av H.K.H. Kronprins Haakon, 5. november 2019. 

Flysimulatoren som ungdommen har bygget har imponert høgskolemiljøet og næringslivet i fylket, men også forskningsmiljøet nasjonalt. Blant annet FFI har bidratt med kompetanse, utstyr og hjelp til innkjøp av deler og programvare.»

Prisen består av en krystallplakett og en pengepremie på 25.000 kroner.

Beste masteroppgave 2019

Erlend Andreas Basso ved NTNU i Trondheim vant NFEAs pris for beste masteroppgave 2019, med oppgaven: «Dynamic Task Priority Control of Articulated  Intervention AUVs. Using Control Lyapunov and Control Barrier Function based Quadratic Programs»

Juryens begrunnelse:
«Masteroppgaven har en særdeles høy gjennomgående kvalitet. I tillegg er arbeidet internasjonalt anerkjent gjennom publisering på prestisjetunge konferanser. Når i tillegg arbeidet er av stor nytte for norsk næringsliv så anser juryen kandidaten som en utmerket vinner.»

Prisen består av 10.000 kroner og et diplom.

Erlend Andreas Basso (t.v) ved NTNU vant pris for årets beste masteroppgave

Nytt æresmedlem

Finn Aakre Haugen er utnevnt til det aller første æresmedlemmet i NFEA. Foreningen har riktignok en rekke æresmedlemmer fra før, men kun fra tiden som to separate foreninger (NFA og Ifea). Aakre Haugen er dermed historisk som det første æresmedlemmet i den sammenslåtte foreningen, som nå altså heter NFEA.

Finn Aakre Haugen utnevnes til æresmedlem i NFEA for sin betydningsfulle innsats for fremme av kunnskap om fagområdene automatisering og elektroteknikk i norsk industri. I begrunnelsen heter det: «Finn Aakre Haugen har utmerket seg særlig innen fagområdet reguleringsteknikk over mange år. Han har gitt ut en rekke lærebøker, undervist i faget, holdt foredrag og publisert en rekke fagartikler. Hans lærebøker i reguleringsteknikk er synonymt med faget for en hel automatiseringsgenerasjon. Finn Aakre Haugen har gjennom mange år holdt foredrag og kurs for NFEA. Han fortjener heder og ære for sin store innsats og alltid positive innstilling.»

Finn Aakre Haugen ble utnevnt til æresmedlem

Ekspertpanel

NFEAs ekspertpanel har 13 medlemmer i perioden 2019-2021, der fem eksperter bidrar innenfor spesifikke bransjeområder, og åtte eksperter representerer ulike teknologiområder.

Ekspertpanelet består av disse områdene og personene:

 1. Bransjeeksperter:
  Maritim Industri/Havbruk – Rune Volden, FiiZK AS
  Olje og gass – Anders Bjørsvik, Equinor ASA
  Medisinsk teknologi – Espen Remme, Rikshospitalet/Oslo Universitetssykehus
  Vareproduksjon – Bjørn Øvsthus, Mjøs Metall
  Infrastruktur – Ståle Killie, Cowi
 2. Teknologieksperter:
  Prosesskontroll – Sigurd Skogestad, NTNU
  Digitalisering – Odd Myklebust, SINTEF Manufacturing AS
  Robotteknologi – David Anisi, ABB/UiA
  Instrumentering – Kjetil Fjalestad, Equinor ASA
  Cyber Security – Marie Moe, mnemonic AS
  Elektrokontroll – Thor-Christian Sønnervig, ABB
  Elsikkerhet og Ex – Kjetil Birkedal, ConocoPhilips
  Digital tvilling/ Simulator – Roar Nilsen, Kongsberg Digital

Nyheter

Rapport fra årsmøtet for 2023

14.02.24

NFEAs årsmøte for 2023 ble holdt på Thon Conference i Oslo 14. februar. Fjoråret har vært et godt år for NFEA med en rekordomsetning på over 12 millioner, og et overskudd på rundt 200.000 kroner. NFEA fikk et nytt æresmedlem og det ble delt ut en rekke andre priser.

Les mer

NFEA gir ekskursjon-støtte til NTNU-studenter

30.01.24

NFEA har i år valgt å gi økonomisk støtte i form av stipend til studentene ved studiet Industriell kjemi og bioteknologi på NTNU. De 50.000 kronene skal de bruke til å gjennomføre en ekskursjon til Portugal. Hele 80 studenter fra tredje klasse deltar på turen som er planlagt i mars 2024.

Les mer

Norge trenger økt kompetanse innen robot- og maskinsikkerhet

– Når robotene inntar nye områder i samfunnet er det avgjørende at vi har en formening om hva som er farlig og hva som er trygt. Det mener James Fox, applikasjonsingeniør hos Beckhoff Automation AS og tidligere lærer i automatisering og robotikk ved Kuben videregående skole.

Les mer