Rapport fra årsmøtet

NFEAs årsmøte for 2020 ble holdt digitalt via Teams 17. februar 2021. Til tross for et krevende år på grunn av corona-situasjonen - med staben delvis permittert og ingen fysiske arrangementer - gikk NFEA med overskudd i 2020. Foreningen fikk også et nytt æresmedlem.

Årsmøtet ble åpnet av styreleder Tom Storgaard, som ønsket delegatene velkommen med gjennomgang av agendaen. Deretter overtok NFEAs direktør Karin Sundsvik. Hun gikk gjennom årsberetningen, og tok for seg de aktivitetene NFEA har hatt i corona-året 2020. Årsberetningen, regnskapet og budsjettet for 2020 ble godkjent av årsmøtet.

Et utfordrende år
2020 var et krevende år for NFEA. På grunn av Covid 19 ble det kun arrangert en fysisk konferanse. Det meste av aktivitetene på våren i 2020 ble enten utsatt eller avlyst.

Det ble investert i en digital plattform for avvikling av digitale konferanser. Det meste av aktivitetene på høsten i 2020 ble enten utsatt eller avlyst, men vi fikk opp aktiviteten noe ved at vi ‘konverterte’ kurs og konferanser til digitalt format

Det ble avholdt 3 digitale konferanser i 2020. To av disse hadde gratis deltakelse og godt besøk.

NFEAs kurs ble avviklet som normalt, men digitalt via Teams. Det ble gjennomført 6 digitale kurs i 2020.

Medlemsfall
Antallet bedriftsmedlemmer har sunket med 8 prosent i 2020. Dette er en utvikling det må følges nøye med på i 2021, og det må fortløpende vurderes tiltak. NFEA har nå 323 bedriftsmedlemmer.

Antallet personlige medlemmer har falt med 25 prosent. Også her må det undersøkes årsaker til utmeldingene. Det er 68 personlige medlemmer i NFEA.

Alle fire ansatte i NFEA har vært delvis permittert det meste av 2020. Dette har medført at arbeid utover arrangementer i mindre grad har vært mulig å gjennomføre innenfor arbeidsprosenten.

Overskudd
Foreningen har så langt ikke mottatt noen økonomisk støtte fra myndighetene.

Til tross for lavt aktivitetsnivå og dermed svært redusert omsetning samt ingen økonomisk støtte, klarte NFEA å gå med et lite overskudd i 2020.

Kontingenten for medlemmer i NFEA holdes uendret i 2021, med ett unntak: Den årlige medlemskontingenten for videregående skoler og tekniske fagskoler settes ned til kr 2.000 fra 2022.

NFEA har tegnet medlemskap i International Federation of Robotics, og representerer Norge her.

Valg av styre
Fem personer i styret var på valg i år. Disse fem tar alle gjenvalg. Det blir derfor ingen endringer i styret. NFEAs styre 2021:

Leder: Tom Storgård, Siemens Energy AS
Nestleder: Snorre Larsen, Equinor ASA
Styremedlemmer:
Anders Bryhni, SINTEF Digital AS
Vibeke Skjetne, ABB Norge AS
Henning Grorud, Phoenix Contact AS
Håkon Wærstad, Yara Norge AS
Christian Holden, NTNU
Tom Kjærsgaard, Kongsberg Maritime AS
Embla Flatlandsmo (studentrep. NTNU)

Nytt æresmedlem
Det ble ikke delt ut studentpriser eller NFEA-prisen i år. Men foreningen fikk et nytt æresmedlem: Jan Munkejord.

Jan Munkejord. Foto: Tom K Venger, NFEA

I begrunnelsen heter det:

«Jan Munkejord er en utrettelig engasjert og optimistisk fagperson som stadig demonstrerer at hjertet hans ligger hos NFEA. Han er en stadig bidragsyter til vårt arbeid på ulike fronter: som programkomiteleder, som initiativtaker, som filosof og forfatter, som møteleder og som hjertelig tilstedeværende deltaker på arrangementene våre.

Han har i flere år vært både komitemedlem og komiteleder for Cyber Security konferansen vår, som er i stadig vekst. I disse pandemitider har han vært pådriver for at denne konferansen også kan arrangeres digitalt.

I tillegg har han stadig gode innspill og ideer til kurs og konferanser som ikke bare forblir på papiret, men omsatt til virkelighet på grunn av hans engasjement og faglige tyngde. Blant annet kan vi gi Jan æren for at NFEA har satt opp kurset IEC 62243 og konferansen Digitalization of Automation Systems.

Jan stiller alltid opp når vi spør ham om hjelp. Han har glimt i øyet og viser alltid respekt og forståelse i tillegg til å være faglig dyktig. Helt uvurderlig for NFEA! Jan Munkejord har tidligere sittet i styret til NFA (april 2011-april 2013)»

Nyheter

Ny digital interaktiv konferanseopplevelse

18.11.20

Vi har tidligere fortalt at vi gjennomfører konferansene våre digitalt når vi tar fatt på 2021. Nå kan vi med glede fortelle at vi kommer til å gi deg en helt ny digital interaktiv opplevelse for gjennomføring av digitale konferanser.

Les mer

NFEA går digitalt

28.10.20

Vi digitaliserer våre kurs og konferanser neste år inntil man igjen kan møtes fysisk. Vi skal på den måten opprettholde og gjennomføre et fullt tilbud av arrangementer i hele 2021. De fysiske møteplassene vi er så kjent for må vente til situasjonen igjen åpner for det.

Les mer

NFEA er blitt medlem i IFR

20.08.20

NFEA er etter søknad tatt opp som Industry Association-medlem i den internasjonale robotforeningen International Federation of Robotics, IFR. NFEA blir med det Norges eneste bransjeforeningsmedlem i IFR.

Les mer

Ingen risiko ved påmelding hos oss

26.08.20

Du risikerer ikke tapt deltakeravgift pga korona-situasjonen når du melder deg på våre arrangementer. Dersom arrangementet du har meldt deg på hos oss avlyses grunnet Covid-19, vil ikke deltakeravgiften for den enkelte belastes.

Les mer

Vi tar smittevern på alvor

10.09.20

NFEA er som arrangør opptatt av at du som deltaker skal følge deg trygg på våre konferanser. I samarbeid med hotellet bidrar vi til at myndighetens retningslinjer for smittevern følges samtidig med at vi legger til rette for faglig gode møteplasser.

Les mer