Rapport fra årsmøtet

NFEAs årsmøte for 2022 ble holdt på Felix konferansesenter 21. februar 2023. Til tross for nok et utfordrende år med etterslep fra corona-årene - med usikkerhet knyttet til deltakelse på kurs og konferanser - gikk NFEA med overskudd i 2022.

Årsmøtet ble åpnet av styreleder Tom Storgaard, som ønsket delegatene velkommen med gjennomgang av agendaen. Han uttrykte glede over å kunne møtes fysisk til årsmøte igjen. De siste to årene har NFEAs årsmøte foregått digitalt. Storgaaard trakk frem at de siste par årene har vært utfordrende for foreningen.

Styreleder i NFEA, Tom Storgaard, fra Siemens Energy AS

Deretter overtok NFEAs direktør Karin Sundsvik. Hun gikk gjennom årsberetningen, og tok for seg de aktivitetene NFEA har hatt i 2022. Årsberetningen, regnskapet og budsjettet for 2023 ble godkjent av årsmøtet.

Nok et krevende år

2022 har vært nok et krevende år. Etter at pandemien gjorde sitt inntog, og alle aktiviteter som gikk ut på å samle mennesker for å drive opplæring og erfaringsutveksling ble umulig å gjennomføre, har vi langsomt begynt å komme tilbake til en tilnærmet normal situasjon for vårt virke.

Mange bedrifter har hatt, og har fremdeles, restriksjoner på reising og deltakelse på kurs og konferanser. Men på tross av dette har vi gjennomført alle aktiviteter som stod på planen i 2022, dog med litt færre deltakere enn normalt.

Vårt inntrykk er at det har vært et særdeles aktivt år på kurs- og konferansefronten. Kanskje ikke så rart, når mange arrangementer fra ulike tilbydere har blitt utsatt både ett og to år på grunn av pandemien. Men – det kan se ut til at tilbudet har vært litt større enn etterspørselen – med en del oppdemmet tilbud som ble satt på agendaen dette året.

NFEAs direktør Karin Sundsvik

 Medlemsøkning

NFEA har erfart at medlemsmassen har økt godt i løpet av året, etter to år med fall. Både nye medlemsbedrifter og nye studentmedlemmer har kommet til. Medlemstallene er i 2022: 311 bedrifter (306 i 2021) og 19 undervisningssteder/forskningsinstitusjoner (18 i 2021). Vi ser en viss «flyktighet» i antall bedriftsmedlemmer i løpet av et år. I 2022 erfarte vi at 12 bedrifter meldte seg ut i januar/februar – av ulike årsaker. Men – det har kommet inn 29 nye bedrifter i løpet av året, slik at netto tilvekst er 17 nye bedriftsmedlemmer.

I tillegg har foreningen fått flere personlige medlemmer. NFEA har nå 63 personlige medlemmer mot 50 året før.

Antall studentmedlemmer har økt med hele 97 medlemmer, fra 150 i 2021 til 247 i 2022.

Antallet æresmedlemmer er 22.

 

Økonomi

Foreningens økonomiske resultat for 2022 ble et overskudd på rundt 900.000 kr. Omsetningen var 9,7 millioner kroner.

Det positive resultatet skyldes at vi har redusert kostnadene så mye som overhodet mulig, selv om vi også har erfart en stor prisøkning på varer og tjenester vi benytter oss av. Ikke minst har reise- og oppholdskostnadene økt betydelig. Imidlertid har vi gjennomført alle planlagte aktiviteter, slik at vi har skaffet oss et resultat på +2,9 MNOK mot budsjett på +3.1 MNOK på gjennomførte aktiviteter totalt.

 

Valg av styre

Fem personer i styret var på valg i år. Fire av disse tar gjenvalg. – Det blir derfor kun én endring i styret, opplyste medlem av valgkomiteen, Tore Sandvoll fra Endress+Hauser.

Snorre Larsen fra Equinor ASA forlater styret og erstattes av Eirik Molund fra Equinor ASA. Vi takker Snorre Larsen for solid innsats i styret over flere år, de siste som nestleder i styret.

Tore Sandvoll fra Endress+Hauser representerte valgkomiteen

NFEAs styre for 2023 blir dermed som følger:

Leder: Tom Storgård | Siemens Energy AS
Eirik Molund | Equinor ASA
Anders Bryhni | Kongsberg Digital AS​
Vibeke Skjetne | ABB Norge AS​
Henning Grorud | Phoenix Contact AS​
Håkon Wærstad | Yara Norge AS​
Christian Holden | NTNU​
Mariann Merz | SINTEF Digital​
Erlend Skinnemoen | Studentrepresentant, NTNU

 

Æresmedlem

Bjørn Helge Ulland er utnevnt til æresmedlem i NFEA. Juryens begrunnelse: Bjørn Helge Ulland har vært aktiv og sentral i NFEA over en lang periode. Han er nå også regionleder for NFEA Vest. Han har et stort engasjement for å fremme elektrofaget, og har en imponerende breddekompetanse. I tillegg til å være ekspert på elektriske anlegg innenfor olje&gass/ny energi har han kunnskap om det meste som foregår innen faget uavhengig av bransje. Bjørn Helge Ulland er en mye benyttet foredragsholder, og i NFEA‐regi har han de siste årene holdt foredrag på bl.a konferansene Sikkerhetssystemer 2022 og Lysbuesikkerhet. Bjørn Helge Ulland nyter stor respekt som fagekspert og medmenneske både internt og eksternt»

Bjørn Helge Ulland mottok NFEAs ærespris fra direktør Karin Sundsvik
Bjørn Helge Ulland er blitt æresmedlem i NFEA

 

NFEA Prisen

NFEA Prisen for 2022 tildeles MTNC Raufoss og Læringsfabrikken.

Juryens begrunnelse:
«MTNC Raufoss og Læringsfabrikken er vinnere!
De treffer meget godt på kriteriene om å fremme og rekruttere automatisering og elektro. Der er det mange ulike elever, politikere, bedrifter og forskningsinstitusjoner som nesten daglig er innom for å se, høre, lære og forske på automatisering og produksjon. Der er det dagens og fremtidens teknologi som står i høysetet. Når det i tillegg er koblet sammen med industrimiljøet på Raufoss, så er dette en komplett pakke – hvor både industrimuseum, kurslokaler og skole/etterutdanning holder til i samme bygg. De har omvisning for ungdomsskolene for å fremme interessen for teknologi. Katapulten hjelper både nystartede bedrifter, SMB som har nye prosjekter de ønsker å få verifisert – og sammen med ulike støtteordninger har de kjørt mange vellykkede prosjekter. NCE og ToAl gruppen er også partnere i dette».

Prisen består av 25.000 kroner og gravert krystall.

NFEA Prisen for 2022 tildeles MTNC Raufoss og Læringsfabrikken.
Glade prisvinnere

Nyheter

Ny plattform for brukerforumet lansert

22.06.23

NFEAs brukerforum for OPC UA har nå fått en helt ny arena. Portalen er åpen for alle som jobber med eller har interesse for eller nytte av OPC UA. Plattformen som brukes er Discord og det er selvsagt helt gratis å delta i brukerforumet.

Les mer

EX-KOMP:2021 – NY REVISJON

12.01.23

LAST NED: Retningslinje for opplæring av personell som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, eller er i tilknytning med installasjoner i eksplosjonsfarlige omgivelser. NY REVISJON UTE NÅ!

Les mer

2022 OG VEIEN VIDERE

30.11.22

NFEA har klart seg gjennom nok et krevende år. Etter at pandemien gjorde sitt inntog, og alle aktiviteter som gikk ut på å samle mennesker for å drive opplæring og erfaringsutveksling ble umulig å gjennomføre, har vi langsomt begynt å komme tilbake til en tilnærmet normal situasjon for vårt virke.

Les mer