Rapport fra årsmøtet for 2023

NFEAs årsmøte for 2023 ble holdt på Thon Conference i Oslo 14. februar. Fjoråret har vært et godt år for NFEA med en rekordomsetning på over 12 millioner, og et overskudd på rundt 200.000 kroner. NFEA fikk et nytt æresmedlem og det ble delt ut en rekke andre priser.

Årsmøtet ble åpnet av styreleder Tom Storgaard, som ønsket delegatene velkommen med gjennomgang av agendaen.

Styreleder Tom Storgaard var møteleder for Årsmøtet

Deretter overtok NFEAs direktør Karin Sundsvik. Hun gikk gjennom årsberetningen, og tok for seg de aktivitetene NFEA har hatt i 2023. Årsberetningen, regnskapet og budsjettet for 2024 ble godkjent av årsmøtet.

Godt år for NFEA

2023 har vært et godt år for NFEA, i den forstand at vi har hatt mange deltakere på aktivitetene våre, og vi har hatt et høyt aktivitetsnivå gjennom året. Det virker som om bedriftene er i ferd med å komme tilbake til normal aktivitet, og dermed gir sine ansatte mulighet til å oppdatere seg faglig via kurs og konferanser.

Imidlertid har kostnadene knyttet til denne typen aktiviteter skutt i været, og selv om vi i NFEA ikke har økt våre priser på deltakelse på ulike arrangementer, så klager deltakerne over høye billettpriser og høye priser på overnatting. Alt dette gjør at de totale kostnadene for deltakerne øker mye, og dette kan påvirke viljen til å delta på aktiviteter i fortsettelsen.

En annen effekt av det økte kostnadsnivået er at resultatet for NFEA i 2023 er vesentlig redusert i forhold til forrige år. Dette var for så vidt varslet, i og med at budsjettet for året var tilnærmet lik null – men situasjonen krever nøye oppfølging og sterk styring.

Stabil medlemsmasse

Antall medlemmer i NFEA holder seg noenlunde stabilt. Både nye medlemsbedrifter og nye studentmedlemmer har kommet til. Medlemstallene er i 2023: 306 bedrifter (311 i 2022) og 19 undervisningsmedlemmer (samme som i 2022). For bedriftsmedlem kan nevnes at 14 meldte seg ut i 2023, men det har kommet inn 14 nye bedrifter i løpet av året. Differansen skyldes sammenslåing av bedrifter

I tillegg har foreningen personlige medlemmer. NFEA har nå 64 personlige medlemmer.

Antall studentmedlemmer har økt med hele 60 medlemmer, fra 247 i 2022 til 307 i 2023. Den store økningen av studentmedlemmer er et resultat av at vi – i tråd med oppdatert strategi- har satset på å få bedre samhandling med studentmiljøene i Norge, og spesielt med studentene på NTNU som vi oppfatter er aller mest relevante i forhold til våre fagområder.

Antallet æresmedlemmer er 23.

NFEAs direktør Karin Sundsvik under årsberetningen

Økonomi

Foreningens økonomiske resultat for 2023 ble et overskudd på rundt 200.000 kr. Omsetningen var 12 millioner kroner.

Omsetningen har økt med ca.  2 millioner kroner i forhold til budsjettet for året. Dette skyldes nesten utelukkende økt deltakelse på våre aktiviteter samt at våre sponsorer har bidratt med 160.000 kroner mer enn budsjettert.

Resultatet er svakt positivt, men ikke så bra som det har vært de siste årene. Dette skyldes hovedsakelig at ‘alt’ har blitt dyrere – reisekostnader, hotell og konferanseutgifter. Våre marginer blir dermed presset, og resultatet blir dårligere. Vi har ikke økt prisen verken på medlemskontingent eller deltakeravgift i 2023 fordi vi ikke ønsket å bidra til at totalprisen på en deltakelse skulle øke mer enn nødvendig, men vi ser effekten på vårt eget resultat.

Valg av styre

Seks personer i styret var på valg i år. Fire av disse tar gjenvalg. – Det blir derfor kun to endringer i styret, opplyste leder av valgkomiteen, Rune Volden fra NTNU.

Henning Grorud fra Phoenix Contact AS og Christian Holden fra NTNU forlater styret. Vi takker begge for flere års solid innsats i styret.

NFEAs styre for 2024 blir dermed som følger:

Tom Storgaard | Siemens Energy AS
Eirik Molund | Equinor ASA
Anders Bryhni | Kongsberg Digital AS​
Vibeke Skjetne | ABB Norge AS
Christian Fredrik Sætre | NTNU
Håkon Wærstad | Yara Norge AS​
Charlotte Elmelid | Vårgrønn AS
Mariann Merz | SINTEF Digital​
Erlend Skinnemoen | Studentrepresentant, NTNU

Æresmedlem

Jan Eirik Schiøtz er utnevnt til æresmedlem i NFEA.
Begrunnelse:
«Jan Eirik Schiøtz har vært en pådriver, talsmann og fremsnakker av fagene våre siden 1970-tallet.
Schiøtz har jobbet som fagjournalist og redaktør for en rekke tidsskrifter innen elektro og automatisering i nærmere 30 år.
Jan Eirik Schiøtz ble ansatt som Ifeas første direktør fra 1985 til 1998. Han var også sentral da Ifea skulle overta sekretariatsrollen i NFA på slutten av 90-tallet.
Han har vært en viktig samarbeidspartner for NFEA helt siden sammenslåingen av NFA og Ifea i 2018.»

Jan Eirik Schiøtz (t.h) mottar NFEAs æresmedlemskap av styreleder Tom Storgaard

NFEA Prisen

NFEA Prisen for 2023 er tildelt Ocean Industries Concept Lab.

Juryens begrunnelse:
«Her forskes det på og utvikles ny teknologi innen menneske-maskin-samhandling, primært med maritimt fokus. Det foregår undervisning og et utstrakt samarbeid mellom akademia og næringsliv. Resultatene har stor praktisk nytte, og flere prosjekter har resultert i ferdige løsninger på skip. Aktivitetene er nyskapende og krever nytenking innen automatisering og kybernetikk for å kunne virkeliggjøres. Løsningene medfører økt sikkerhet, trygghet, effektivitet og komfort.»

Prisen består av 25.000 kroner og gravert krystall.

Kjetil Nordby mottok prisen på vegne av Ocean Industries Concept Lab. Prisen ble delt ut av nestleder i NFEAs styre, Anders Bryhni (t.h)

Beste master- og bacheloroppgaver

Nickolas Phan, Børge Olav Haug og Tor Ivar Haughom ved Universitetet i Stavanger har vunnet NFEAs pris for beste bacheloroppgave 2023, med oppgaven: «Sliding Mode Control and Vision-Based Line Tracking for Quadrotors».

Svein Jostein Husa og Aksel Vaaler ved NTNU i Trondheim har vunnet NFEAs pris for beste masteroppgave 2023, med oppgaven: «Safe Reinforcement Learning in Marine Navigation and Control»

Begge prisene består av 10.000 kroner og et diplom.

Vinnerne av Beste masteroppgave flankert av prisutdelerne Tiina Komulainen fra OsloMET (t.v) og Terje Gjengedal fra Energy Technology Integration

Nyheter

Prisøkning fra 15. august

25.06.24

NFEA er lidenskapelig opptatt av å tilby de beste kompetansegivende kursene og konferansene innen digitalisering. For fortsatt å kunne tilby deg det aller beste produktet ser vi oss nødt til å øke våre priser fra 15. august 2024. Hovedårsaken er at vi opplever kraftig kostnadsøkning på hotellene der vi arrangerer våre aktiviteter.

Les mer

Vellykket student-tur til Portugal

31.05.24

Studentene ved Industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU i Trondheim har vært på ekskursjon til Portugal. De hadde fått 50.000 kroner i stipend fra NFEA for å gjennomføre studieturen. Nå er studentene hjemme igjen etter et vellykket opphold i Portugal, og her er deres reisebrev.

Les mer

Eliaden 2024 vel gjennomført

Over 20.000 besøkende ble fasit for jubileumsutgaven av Eliaden. Messa som samler bransjene innen elektro, energi og industri feiret i år sitt 40 års jubileum. NFEA deltok med stand og seminar.

Les mer

NFEA med seminar under R-24

26.03.24

NFEA arrangerte seminar under teknologimessen R-24 i Odense i Danmark. Vi møtte også mange spennende bedrifter i løpet av vårt tre dagers opphold i H.C. Andersens fødeby. R-24 ble arrangert i Odense Congress Center 13. – 15. mars.

Les mer

Alt klart for Eliaden 2024

11.04.24

I år feirer Eliaden 40 år og på jubileumsutgaven blir det en fullstappet messe og et godt faglig program. Hver dag under Eliaden 2024 blir det seminar på Åpen Scene i Automatiseringshallen. Eliaden er en av Norges største fagmesser og arrangeres 28. - 30. mai 2024 på NOVA Spektrum

Les mer