Rapport fra årsmøtet

NFEAs årsmøte for 2018 ble holdt i NFEAs kompetansesenter på Majorstua i Oslo 13. februar. NFEA Prisen og pris for beste master ble delt ut. Det var valg av styremedlemmer, og ekspertpanelet ble presentert. Det ble også et faglig foredrag om Digital21.

Årsmøtet ble åpnet av styreleder Håkon Rem, som ønsket delegatene velkommen. Møtet ble innledet faglig med et halvtimes foredrag der Trond Moengen fra DigitalNorway presenterte Digital21 og deres strategi. Deretter overtok NFEAs direktør Karin Sundsvik. Hun gikk gjennom årsberetningen, og tok for seg en rekke fokusområder og aktiviteter som NFEA har hatt i 2018.

Aktiviteter
2018 var det første året med drift som én organisasjon etter at NFA og Ifea slo seg sammen ved årsskiftet 2017/2018. Karin Sundsvik er foreningens direktør, mens tidligere Ifea-sjef Stein Altern har rollen som fagsjef elektro og automatisering i den sammenslåtte foreningen. Sammenslåingen førte ikke til nedbemanning i staben, men samtlige seks ansatte fortsatte – fordelt med 4 ansatte ved hovedkontoret i Kristiansand og 2 ansatte i Oslo.

Etter etableringen av NFEA ble medlemsmassen slått sammen, og foreningen har nå 357 bedrifter og 16 undervisningssteder/forskningsinstitusjoner som medlemmer. Felles for våre medlemmer er at de utvikler, bruker eller leverer avanserte tekniske elektro- og automatiseringsløsninger. Medlemmene er aktører innen medisinsk teknologi, robotteknologi, olje og gass, fartøys- og undervannsteknologi samt annen landbasert industri. I tillegg har foreningen nå 139 personlige medlemmer og 172 studentmedlemmer.

NFEA-direktør Karin Sundsvik

NFEA jobber med nettverksbygging og kompetanseutvikling for å øke konkurranseevnen for norsk industri. NFEA har etablert et nytt slagord for foreningen: «Lidenskapelig opptatt av fremtidens kompetanse». Og dette skal vi gjøre ved læring, deling og nettverksbygging.  Vi er også opptatt av å sikre rekruttering til høyere utdannelse innen teknologi og realfag. Sammen med fagmiljøet skal vi øke bevisstheten, forståelsen og interessen rundt fagene blant politikere, studenter og folk flest. Foreningen skal synliggjøre elektro- og automatiseringsfagenes betydning for samfunnets beste.

NFEA har avviklet til sammen 30 arrangementer i 2018, fordelt på 16 konferanser, 9 kurs og 5 regionale arrangementer. I 2018 har aktiviteten vært spesielt høy, siden aktiviteter som har sin opprinnelse både i Ifea og i NFA måtte ha en plass i det nye årshjulet til NFEA. Erfaringen fra 2018 er at konferansemarkedet blir stadig mer krevende, med stadig flere konkurrenter. Dette har medført at vi har fått et dropp i deltakerantallet på de fleste aktivitetene våre på mellom 10-20 prosent. Dette påvirker selvfølgelig også lønnsomheten i foreningen. I 2018 har vi gjort en god innsats for å få i gang regionaktiviteten rundt om i landet. Vi har etablert regionale styrer der medlemmer fra tidligere Ifea-regionstyrer har gått sammen med NFA sine tidligere lokale arrangementskomiteer. Dette har ført til at vi har fått bredt faglig sammensatte regionstyrer som også har med representanter for akademia.

I arbeidet med synlighet kan NFEA fortelle om en god og aktiv dialog med teknisk presse og dagspresse, ny hjemmeside og eventsider for arrangementer, økt aktivitet på sosiale medier, produksjon av ny digital brosjyre, samarbeid med næringsklynger som for eksempel GCE Node og aktivitet med støtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

 

Valg av styre
Det var også valg av nytt styre under årsmøtet. En rekke av styrets medlemmer var på valg i år, mens andre tar gjenvalg. Håkon Rem (NEMKO), Ingvild Johansen (Data Respons Norge AS) og Ragne Grøtterud (Equinor ASA) går ut av styret.

Birgitte Fuglum (Multiconsult) tok gjenvalg som styremedlem, mens Tor Anders Hauge (Glencore Nikkelverk) ikke var på valg.

Tom Storgaard (Siemens AS), Vibeke Skjetne (ABB AS) og Snorre Larsen (Equinor ASA) ble valgt inn i styret.

Bernt Eldor (Eldor AS) overtar som styreleder etter Håkon Rem, med Snorre Larsen som nestleder.

Øystein Volden overlater vervet som studentrepresentant til Ingebrigt Stamnes Reinsborg (NTNU) 

Håkon Rem (t.v) overlater styrelederklubba til Bernt Eldor
Fra venstre: Tom Storgård (Siemens AS), Vibeke Skjetne (ABB AS), styreleder Bernt Eldor (Eldor AS), Snorre Larsen (Equinor ASA) og Tor Anders Hauge (Glencore)

 

NFEA Prisen 2018
NFEA Prisen for 2018 tildeles Aarbakke AS.

Juryen begrunner tildelingen slik: Aarbakke AS har lang erfaring med digitalisering. Nå skal jærbedriften, som første Mazak-kunde i verden, lage smart fabrikk der fabrikken tar egne beslutninger basert på lært datafangst. Bedriften er i en egen klasse innen digitalisering og automasjon i sin bransje. Aarbakke brenner for norsk lokal industri, og ønsker å være ledende digitalisering av maskineringsfaget. Aarbakke ser at de med nye digitale verktøy og en helhetlig digital tilnærming kan konkurrere med hele verden. Deres mål med satsingen er å øke konkurransekraften, og å være en attraktiv og trygg arbeidsgiver og en leverandør som tar markedsandeler fra hele verden innen sitt segment.

Prisen består av en krystallplakett og en pengepremie på kr 25 000.

– Vi er stolte av å motta denne prisen, og takknemlig for at vår innsats blir lagt merke til. Vi brenner for norsk lokal industri, og ønsker å være ledende digitalisering av maskineringsfaget. Vi ser at med nye digitale verktøy og en helhetlig digital tilnærming, så kan vi konkurrere med hele verden, sier daglig leder Inge Brigt Aarbakke. – Vårt mål med satsingen er å øke konkurransekraften vår, og være en attraktiv og trygg arbeidsgiver og en leverandør som tar markedsandeler fra hele verden innen vårt segment, avslutter daglig leder Inge Brigt Aarbakke.

NFEA Prisen ble overrakt av avtroppende styreformann i NFEA, Håkon Rem (t.v.) , og ble tatt imot av daglig leder Inge Brigt Aarbakke i Aarbakke AS

 

Beste masteroppgave 2018
Andreas Bell Martinsen (24) ved NTNU i Trondheim vant NFEAs pris for beste masteroppgave 2018, med oppgaven: «End-to-end training for path following and control of marine vehicles».

Juryens begrunnelse: «Oppgaven omhandler nye spennende metoder innen reguleringsteknikk, og er av stor betydning for automatiseringsfaget. Teorien er i første omgang rettet mot det maritime miljøet, men er også anvendbar andre steder. Dette understøttes av anbefalingsbrev skrevet av både Equinor og DNV GL. Det er også imponerende å se at oppgaven har resultert i internasjonale publikasjoner, blant annet for IFAC. Juryen anser kandidaten som en meget verdig vinner av prisen.»

Prisen består av kr 10 000 og et diplom.

Andreas Bell Martinsen (t.h) mottar det synlige beviset på at han har vunnet prisen for beste masteroppgave 2018

 

Ekspertpanel
NFEAs ekspertpanel har 10 medlemmer i perioden 2019-2021, der fem eksperter bidrar innenfor spesifikke teknologiområder, og fem eksperter representerer ulike forretningsområder.

Ekspertpanelet består av disse områdene og personene:

 1. Bransjeeksperter:
  Maritim Industri/Havbruk – Rune Volden, SHM Gruppen
  Olje og gass – Anders Bjørsvik, Equinor
  Medisinsk teknologi – Espen Remme, RH/Oslo Universitetssykehus
  Vareproduksjon (Prosessindustri) – Bjørn Øvsthus, Mjøs Metall
  Infrastruktur – Ståle Killie, COWI
 2. Teknologieksperter:
  Prosesskontroll – Sigurd Skogestad, NTNU
  Digitalisering – Odd Myklebust, SINTEF Raufoss Manufacturing
  Robotteknologi – David Anisi, ABB/UiA
  Instrumentering – Kjetil Fjalestad, Equinor
  Cyber Security – Marie Moe, SINTEF Digital

Nyheter

Eliaden 2024 vel gjennomført

31.05.24

Over 20.000 besøkende ble fasit for jubileumsutgaven av Eliaden. Messa som samler bransjene innen elektro, energi og industri feiret i år sitt 40 års jubileum. NFEA deltok med stand og seminar.

Les mer

Vellykket student-tur til Portugal

Studentene ved Industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU i Trondheim har vært på ekskursjon til Portugal. De hadde fått 50.000 kroner i stipend fra NFEA for å gjennomføre studieturen. Nå er studentene hjemme igjen etter et vellykket opphold i Portugal, og her er deres reisebrev.

Les mer

NFEA med seminar under R-24

26.03.24

NFEA arrangerte seminar under teknologimessen R-24 i Odense i Danmark. Vi møtte også mange spennende bedrifter i løpet av vårt tre dagers opphold i H.C. Andersens fødeby. R-24 ble arrangert i Odense Congress Center 13. – 15. mars.

Les mer

Alt klart for Eliaden 2024

11.04.24

I år feirer Eliaden 40 år og på jubileumsutgaven blir det en fullstappet messe og et godt faglig program. Hver dag under Eliaden 2024 blir det seminar på Åpen Scene i Automatiseringshallen. Eliaden er en av Norges største fagmesser og arrangeres 28. - 30. mai 2024 på NOVA Spektrum

Les mer

NFEA møtte Global Robot Cluster

25.03.24

NFEA er invitert til å delta på Daegu Global Robot Business Forum som arrangeres i Korea 23. – 26. oktober. Invitasjonen kom under et møte NFEA hadde med den koreanske ledelsen for Global Robot Cluster i Odense i Danmark i mars.

Les mer