Robotene og oss

Dette var motto da European Robotics Forum 2018 ble arrangert i finske Tampere i midten av mars. 900 deltakere fra Europa og andre deler av verden var samlet til konferanse og utstilling i fire dager. Men fra Norge var det laber deltakelse.

European Robotic Forum (ERF) ble i år arrangert for niende gang. Siden starten i San Sebastian i 2010 har The European Robotics Forum blitt det mest populære og innflytelsesrike nettverksarrangementet innen robotteknologi i Europa, ifølge dem selv.

ERF2018 ble avholdt i Tampere Hall i Finland

Årets forum tok for seg relevante samfunnsmessige og tekniske temaer relatert til robotteknologi. Det handlet blant annet om velferdsteknologi, landbruksteknologi og menneske-robot-samarbeid. Det var også fokus på hvordan robotteknologi kan forbedre industriell produktivitet og tjenesteyting innenfor et bredt spekter. Forskere, ingeniører, ledere og entreprenører, forretningsfolk og personer som representerte ulike EU-prosjekter kom sammen for å diskutere teknologiutvikling og markedsmuligheter, og ikke minst hvordan innovasjon innen robotteknologi kan akselereres.

Det siste burde være relevant for Norges del.

Norge ligger langt etter resten av Europa når det gjelder robottetthet. Faktisk er vi dårligst i klassen bare vi ser til Norden. Årsakene til at det er slik er nok flere. Det å gjøre noe med situasjonen burde ikke være like komplekst. Her handler det nok blant annet om lite kunnskap generelt om robotteknologi og de mulighetene det gir. Derfor er deltakelse på slike arrangementer viktig.

En rekke leverandører viste frem sine nyeste roboter under ERF2018, blant annet denne fra PAL Robotics

Robotindustrien her hjemme er tydelige på at Norge må bli flinkere til å ta i bruk robotteknologi. Det er ingen grunn til at Norge skulle slå seg til ro med å henge etter våre nærmeste naboland når det gjelder bruk av roboter i industrien. Samtidig taler statistikken sitt tydelige språk om at norske bedrifter har et godt stykke vei å gå før vi kommer på for eksempel finsk eller dansk nivå når det gjelder antall roboter.

At det derfor ikke var overvekt av norske deltakere på ERF2018 var vi forberedt på. Men at «the most influential meeting of the robotics community in Europe» kun samlet sju (!) norske deltakere kom som en trist overraskelse. Samlet sett var det to deltakere fra Universitetet i Agder, en fra Statoil, en fra SINTEF og en fra KVS Technologies samt to fra NFEA. Etter å ha snakket med flere av de norske deltakerne er inntrykket at samtlige fikk godt utbytte av å delta og at de kommer hjem med nye inntrykk, ny kunnskap og en visshet om hva det er fokus på i Europa når det gjelder utviklingen innen robotteknologi.

En rekke priser ble delt ut under den offisielle gallamiddagen.

Selv om Norge var dårlig representert ble vi likevel lagt merke til. En faglig sesjon ledet av SINTEF ble trukket fram på en positiv måte av delegater under evalueringsmøtet som ble holdt siste konferansedag. Sesjonen varte halvannen time og tok for seg «Maintenance & Inspection Robotics – Deployments and future needs». Sesjonen bød på innlegg fra bedrifter som nevnte Statoil og KVS Technologies, i tillegg til BASF, Rolls Royce, Chevron, ROSEN, Quasset og GE inspection robotics. Sesjonen ga gode eksempler på hvordan robotteknologi innen dette segmentet var blitt utviklet og tatt i bruk i praksis, samt hvilke erfaringer man hadde gjort seg. At det var både utviklere, leverandører og sluttbrukere blant foredragsholderne var også noe publikum tydelig satte pris på.

Den faglige delen av ERF2018 var enorm. Totalt kunne man som deltaker velge mellom 75 sesjoner fordelt på tre dager (siste dag var satt av til bedriftsbesøk i regionen). Det ble holdt ikke mindre enn åtte parallelle sesjoner til enhver tid. Det gjorde det utfordrende å være deltaker ettersom det var vanskelig å velge bort så mye interessant. Man kan tross alt bare være ett sted om gangen.

Industrial robotics, innovation ecosystems, constructions, education, networked robots, healthcare agri-food og marine robotics var noen av hovedtemaene man kunne velge blant.

Fra NFEA deltok Tom Kristian Venger og Karin Sundsvik (bildet)

Forumet viser også frem den nyeste forskningen på feltet, og vi fikk vite mye om prosjektene som er finansiert under EUs Horizon2020-forskningsprogram.

ERF har ikke som mål å kun være «nok en vitenskapelig konferanse». Det skal være en samling der en internasjonal robotbransje kom sammen for å knytte tettere bånd. Dette må vi kunne si at de lykkes med. Ikke minst traff den finske komiteen blink ved å invitere til uformelt kveldsarrangement med finsk sauna-opplevelse, men innlagt bading i iskald innsjø. En vanntemperatur på 1 grad var ikke nok (eller lite) til å hindre en lang rekke deltakere fra å vasse uti, godt hjulpet av en 85 grader varm badstu i forkant – og etterkant. Som seg hør og bør ble kvelden avsluttet med finske pølser med dertil egnet lesk.

Det ble også arrangert en offisiell gallamiddag hvor det også ble delt ut en rekke priser. Norge fikk ingen av disse.

Neste gang arrangeres European Robotics Forum i Romania. Vi satser på at flere enn sju fra Norge blir å se i Bucuresti 20. – 22. mars 2019.

Hvis du vil lese mer om ERF og euRobotics finner du mer info her: https://www.eu-robotics.net/

Nyheter

Rapport fra årsmøtet

14.02.19

NFEAs årsmøte for 2018 ble holdt i NFEAs kompetansesenter på Majorstua i Oslo 13. februar. NFEA Prisen og pris for beste master ble delt ut. Det var valg av styremedlemmer, og ekspertpanelet ble presentert. Det ble også et faglig foredrag om Digital21.

Les mer

NFEA møter studentene

07.02.19

NFEA har gratis medlemskap for studenter og deler ut stipend. Det var hovedbudskapet da vi deltok med stand på Nettverksdagen i Trondheim og Karrieredagen i Grimstad nå i vinter.

Les mer

NFEA tilbyr bedriftsinterne kurs

05.02.19

NFEA tilbyr kompetansegivende, bedriftsinterne kurs til våre medlemsbedrifter innenfor en rekke viktige områder. Etter avsluttet kurs mottar bedriften en evaluerings- og dokumentasjonsrapport fra NFEA, og kursdeltakerne får tildelt personlig kursbevis.

Les mer

Rapport fra FLL Agder

04.02.19

NFEA sponser hvert år teknologiturneringen FIRST Lego League (FLL) i Agder. FLL inspirerer barn og unge i alderen 6-16 år til å bli morgendagens ingeniører, forskere og problemløsere. Gjennom samfunnsaktuelle oppdrag får deltakerne oppleve vitenskap og teknologi på en engasjerende og spennende måte.

Les mer

Norske startups gratis på dansk fremtidsmesse

30.01.19

Det søkes nå etter norske oppstartsbedrifter som skal inviteres til gratis stand med bespisning, nettverking, konferanseprogram og en pitch-konkurranse med en premie på DKK 50 000 på messen EOT – Electronics of Tomorrow i Danmark. Messen er i mai, og over 100 virksomheter stiller ut. Pressemelding om tilbudet er vedlagt her.

Les mer