Robotene og oss

Dette var motto da European Robotics Forum 2018 ble arrangert i finske Tampere i midten av mars. 900 deltakere fra Europa og andre deler av verden var samlet til konferanse og utstilling i fire dager. Men fra Norge var det laber deltakelse.

European Robotic Forum (ERF) ble i år arrangert for niende gang. Siden starten i San Sebastian i 2010 har The European Robotics Forum blitt det mest populære og innflytelsesrike nettverksarrangementet innen robotteknologi i Europa, ifølge dem selv.

ERF2018 ble avholdt i Tampere Hall i Finland

Årets forum tok for seg relevante samfunnsmessige og tekniske temaer relatert til robotteknologi. Det handlet blant annet om velferdsteknologi, landbruksteknologi og menneske-robot-samarbeid. Det var også fokus på hvordan robotteknologi kan forbedre industriell produktivitet og tjenesteyting innenfor et bredt spekter. Forskere, ingeniører, ledere og entreprenører, forretningsfolk og personer som representerte ulike EU-prosjekter kom sammen for å diskutere teknologiutvikling og markedsmuligheter, og ikke minst hvordan innovasjon innen robotteknologi kan akselereres.

Det siste burde være relevant for Norges del.

Norge ligger langt etter resten av Europa når det gjelder robottetthet. Faktisk er vi dårligst i klassen bare vi ser til Norden. Årsakene til at det er slik er nok flere. Det å gjøre noe med situasjonen burde ikke være like komplekst. Her handler det nok blant annet om lite kunnskap generelt om robotteknologi og de mulighetene det gir. Derfor er deltakelse på slike arrangementer viktig.

En rekke leverandører viste frem sine nyeste roboter under ERF2018, blant annet denne fra PAL Robotics

Robotindustrien her hjemme er tydelige på at Norge må bli flinkere til å ta i bruk robotteknologi. Det er ingen grunn til at Norge skulle slå seg til ro med å henge etter våre nærmeste naboland når det gjelder bruk av roboter i industrien. Samtidig taler statistikken sitt tydelige språk om at norske bedrifter har et godt stykke vei å gå før vi kommer på for eksempel finsk eller dansk nivå når det gjelder antall roboter.

At det derfor ikke var overvekt av norske deltakere på ERF2018 var vi forberedt på. Men at «the most influential meeting of the robotics community in Europe» kun samlet sju (!) norske deltakere kom som en trist overraskelse. Samlet sett var det to deltakere fra Universitetet i Agder, en fra Statoil, en fra SINTEF og en fra KVS Technologies samt to fra NFEA. Etter å ha snakket med flere av de norske deltakerne er inntrykket at samtlige fikk godt utbytte av å delta og at de kommer hjem med nye inntrykk, ny kunnskap og en visshet om hva det er fokus på i Europa når det gjelder utviklingen innen robotteknologi.

En rekke priser ble delt ut under den offisielle gallamiddagen.

Selv om Norge var dårlig representert ble vi likevel lagt merke til. En faglig sesjon ledet av SINTEF ble trukket fram på en positiv måte av delegater under evalueringsmøtet som ble holdt siste konferansedag. Sesjonen varte halvannen time og tok for seg «Maintenance & Inspection Robotics – Deployments and future needs». Sesjonen bød på innlegg fra bedrifter som nevnte Statoil og KVS Technologies, i tillegg til BASF, Rolls Royce, Chevron, ROSEN, Quasset og GE inspection robotics. Sesjonen ga gode eksempler på hvordan robotteknologi innen dette segmentet var blitt utviklet og tatt i bruk i praksis, samt hvilke erfaringer man hadde gjort seg. At det var både utviklere, leverandører og sluttbrukere blant foredragsholderne var også noe publikum tydelig satte pris på.

Den faglige delen av ERF2018 var enorm. Totalt kunne man som deltaker velge mellom 75 sesjoner fordelt på tre dager (siste dag var satt av til bedriftsbesøk i regionen). Det ble holdt ikke mindre enn åtte parallelle sesjoner til enhver tid. Det gjorde det utfordrende å være deltaker ettersom det var vanskelig å velge bort så mye interessant. Man kan tross alt bare være ett sted om gangen.

Industrial robotics, innovation ecosystems, constructions, education, networked robots, healthcare agri-food og marine robotics var noen av hovedtemaene man kunne velge blant.

Fra NFEA deltok Tom Kristian Venger og Karin Sundsvik (bildet)

Forumet viser også frem den nyeste forskningen på feltet, og vi fikk vite mye om prosjektene som er finansiert under EUs Horizon2020-forskningsprogram.

ERF har ikke som mål å kun være «nok en vitenskapelig konferanse». Det skal være en samling der en internasjonal robotbransje kom sammen for å knytte tettere bånd. Dette må vi kunne si at de lykkes med. Ikke minst traff den finske komiteen blink ved å invitere til uformelt kveldsarrangement med finsk sauna-opplevelse, men innlagt bading i iskald innsjø. En vanntemperatur på 1 grad var ikke nok (eller lite) til å hindre en lang rekke deltakere fra å vasse uti, godt hjulpet av en 85 grader varm badstu i forkant – og etterkant. Som seg hør og bør ble kvelden avsluttet med finske pølser med dertil egnet lesk.

Det ble også arrangert en offisiell gallamiddag hvor det også ble delt ut en rekke priser. Norge fikk ingen av disse.

Neste gang arrangeres European Robotics Forum i Romania. Vi satser på at flere enn sju fra Norge blir å se i Bucuresti 20. – 22. mars 2019.

Hvis du vil lese mer om ERF og euRobotics finner du mer info her: https://www.eu-robotics.net/

Nyheter

Alt klart for Eliaden 2022

01.04.22

Automatisering er en viktig del av Eliaden. Hver dag under Eliaden 2022 blir det seminar på Åpen Scene i Automatiseringshallen. Eliaden er en av Norges største fagmesser og arrangeres 31.mai - 2. juni 2022 på NOVA Spektrum

Les mer

OPC UA Brukerforum

10.02.22

NFEA starter nå et OPC UA Brukerforum hvor OT- og IT-ingeniører med lidenskap for åpen og standardisert utveksling av operasjonelle data kan møtes for å bli kjent, diskutere, lære av hverandre og få til økt bruk av OPC UA og standardiserte informasjonsmodeller på tvers av industri-grener.

Les mer

Rapport fra årsmøtet 2022

09.02.22

NFEAs årsmøte for 2021 ble holdt digitalt via Teams 9. februar 2022. Til tross for nok et krevende år på grunn av corona-situasjonen - med staben delvis permittert deler av året og kun få fysiske arrangementer - gikk NFEA med overskudd i 2021.

Les mer

Bli med til Nordens største robotmesse

24.02.22

R-22 arrangeres i Odense i Danmark 23. - 25. mars, og NFEA er partner til messen. Vi inviterer med oss norske deltakere til messen og byr på Get Together, eget seminar, egen dag med bedriftsbesøk og selvsagt besøk på messen.

Les mer

Tredje beste robot-år noensinne

08.12.21

3 millioner industri-roboter opererer nå i fabrikker rundt om i verden. 384.000 av disse ble satt i arbeid i pandemiåret 2020, noe som gjør fjoråret til det tredje beste robot-året noensinne.

Les mer