Automatisering og utdanning

Automatisering som fagfelt

«Automatisering, automasjon, mekanisering, (til automat), teknikken å få systemer til å fungere uten, eller med liten grad av menneskelig medvirkning. Automatisering benyttes på alle områder hvor det er ønskelig å erstatte menneskelig arbeidskraft med selvvirkende systemer: i industri, handel og kontor, transport, kommunikasjon, administrasjon, helsevesen og i hjemmene. Det er dermed et bredt spektrum av systemer som kan automatiseres, fra tekniske systemer som maskiner og kjemiske prosesser, til administrative systemer som regnskapssystemer og lønnsutbetalingssystemer.»

Kilde: Store norske leksikon

Utdanning innen teknologifag

Det finnes flere veivalg mot en karriere innen teknologifag.

NFEA har de senere år inngått samarbeid med alle landets høgskoler og universiteter som tilbyr undervisning innenfor våre fag. Blant annet deler vi ut stipend på inntil kr 10.000,- pr. år, og pris for beste master/bachelor på inntil kr 10.000,- pr. år.

Vi tilbyr også gratis studentmedlemskap gjennom hele studietiden.

Les mer om dine utdanningsmuligheter

Arrangement