Pris for beste master/ bacheloroppgave

NFEA deler hvert år ut pris for beste master eller bacheloroppgave. Prisen består av kr 10.000,- og et diplom.

Det er undervisningsstedet som nominerer kandidatene, og en egen komité kårer vinneren.
Prisen deles ut i forbindelse med NFEAs årsmøte, neste gang våren 2019.

Nominasjoner sendes til nfea@nfea.no

Kriterier for vurdering av master/bachelor

1. Betydning av oppgaven (35%):

Oppgavens betydning for Automatiseringsfaget i Norge – for norsk næringsliv og samfunn enten gjennom direkte nytte eller gjennom økt forståelse av en betydelig
utfordring for fremtiden.

2. Kvaliteten på besvarelsen av oppgaven (65%):

Problemforståelse, utredning og metodisk skikkelighet, kreativitet, originalitet, eget bidrag, selvstendighet, diskusjon, kritisk vurdering, presentasjon, språk,
rapportkvalitet. Komiteen kan her bygge på sensor og faglærers vurdering av oppgaven (karakteren).

Arrangement