Utdanningsmuligheter

Hva er generell studiekompetanse?

For opptak til grunnutdanninger på høgskoler og universitet, kreves generell studiekompetanse.
Det finnes ulike måter å få generell studiekompetanse på:

  • Fullført og bestått treårig videregående utdanning
  • Fagopplæring med fag- /svennebrev
  • Yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen

Hva er realkompetanse?

Søkere som ikke fyller kravene til generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i søknadsåret har mulighet til å søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Du blir da vurdert etter hva du har av dokumentert erfaring fra lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring eller lignende. Det enkelte lærested vurderer om du er kvalifisert, i forhold til det konkrete studium du har søkt på.


Du kan lese mer om opptak til høyere utdanning i Norge på nettsidene til Samordna opptak


Utdanninsgløp innen teknologifag

Det finnes flere veivalg mot en karriere innen teknologifag. Her har vi valgt å fokusere på de tre vanligste utdanningsløpene:

1: Yrkesrettet utdanning (den såkalte Y-veien)

Her starter man på videregående skole yrkesfag, kombinert med læretid/lærling ved en bedrift. Deretter kan man ta en bachelor før man går ut i jobb. Man kan videre ta en master i teknologi og eventuelt doktorgrad.

Det finnes i dag mange videregående skoler som tilbyr studietilbud innen automatiseringsfag. Ta kontakt med din studieveileder eller ditt lokale utdanningskontor for ytterligere informasjon om tilbud og muligheter i din region.

Les mer om Y-veien her (utdanning.no)

2: Studiespesialisering VGS

Her starter man på studiespesialisering på videregående skole med realfag som matematikk og fysikk. Ved å velge denne veien kan man søke seg direkte inn på relevant høyskole eller universistet etter avsluttet VGS. Man tar da bachelor og kan deretter starte sin yrkeskarriere. Videre kan man bygge på med mastergrad og eventuelt doktorgrad.

Det finnes i dag en rekke høyskoler og universitet som tilbyr utdanning innen automatiseringsfag. Ta kontakt med din studieveileder eller ditt lokale utdanningskontor for ytterligere informasjon om tilbud og muligheter i din region.

3: Fagskole

En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring. Fagskoleutdanningen er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning, og har en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning. Fagskoleutdanninger bygger på gjennomført fag-/svennebrev eller minimum 5 års relevant praksis.

Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor studentenes læring og kompetanse utvikles i samhandling med hverandre. Prosjektarbeid er en viktig arbeidsform i utdanningene. Prosjektene er tverrfaglige og studiet avsluttes med et hovedprosjekt i samarbeid med næringsliv og/eller kommune.

Tar du fagskoleutdanning, får du en kompetanse som er sterkt etterspurt og du vil legge grunnlaget for en spennende karriere.
For tekniske fordypninger gjennomfører studentene teorien til mesterbrevet.
Etter en fagskoleutdanning i tekniske fag har du mulighet til å studere videre ved en høgskole.
Undervisningen foregår vanligvis i klasser, hvor studentene får en tett dialog med lærer eller foreleser. Det finnes også mange nettbaserte studier. Mange av de som underviser på fagskoler har solid bransjeerfaring i det fagfeltet de underviser i, noe som er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet. Studentene lærer seg å kombinere teori med praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnære utfordringer, noe som gjør at studentene kvalifiserer til å gå rett ut i jobb.

HER kan du lese mer om fagskolene

Arrangement

Robot- og Maskinsikkerhet 2024

Oslo
11.09.24

Kurs i Robot- og maskinsikkerhet er et kurs over to dager. Første dag består av en introduksjon til maskinsikkerhet og maskindirektivet. Andre dag går hovedsakelig på mer avanserte servo-, pneumatikk og robotsystemer

Les mer og meld deg på