Vilkår for avbestilling og refusjon

Her finner du våre vilkår for avbestilling og refusjon

For English, see below

Avbestilling:
Avbestilling senere enn 3 uker før arrangementet belastes med et gebyr på kr. 2 000,-. Avbestilling senere enn 10 dager før arrangementet belastes med full avgift.
Kun skriftlig avmelding er gyldig.

Dersom en annen person fra samme bedrift overtar plassen er det selvsagt helt i orden. Ved endring av deltaker må vi ha beskjed senest dagen før arrangementet starter.

Avlysning fra NFEAs side:
Kortbetaling: Dersom du har betalt med kort på forhånd og konferansen blir avlyst fra vår side, vil du få refundert innbetalt beløp.
Faktura: Vi fakturerer deltakeravgiften etter at konferansen er gjennomført. Dersom konferansen blir avlyst fra vår side vil du heller ikke motta faktura.
NFEA dekker ikke utgifter knyttet til reise, overnatting eller egenarbeid.

Force Majeure:
Hendelser utenfor NFEAs kontroll som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene for gjennomføring av arrangementet, gir NFEA rett til å kansellere arrangementet uten erstatningsansvar. Dette kan være hendelser som for eksempel, men ikke begrenset til, ekstreme værforhold, krigshandlinger, terror, transportstans (streik eller ulykker), myndighetspålagte restriksjoner inkludert reiseforbud, alvorlig sykdom eller epidemier.


Cancellation:
If you cancel your participation later than 3 weeks before the event, we will charge you with a fee of NOK 2.000,-
If you cancel your participation later than 10 days before the event, we will charge you with full participation fee.
We only accept a written cancellation.

If you have to cancel, we accept that you give your place to another person from your company – without any extra fees.  However, if you transfer your participation to a colleague, we have to have a notice at latest a day before the event starts.

Cancellation by NFEA:
If you have prepaid your participation by credit card, and NFEA cancels the event, we will refund the total amount.
If you have arranged to pay by an invoice after the event, you will not be charged anything.

In case of cancellation, NFEA does not cover expences  connected to travel, accomodation or your own work.

Force Majeure:
Situations out of NFEA’s control which prevents us from carrying out the event, gives NFEA the right to cancel the event without any liabilities. These situations may be, but is no limited to – extreme weather conditions, acts of war, terror, transport stop (strike or accidents) or restrictions imposed by the authorities like travel ban, serious illness or epidemics.

Arrangement