World Robotics Report: «All-Time High»

Mer enn 500.000 nye industriroboter ble installert på fabrikker over hele verden i 2021. Det viser nye tall fra World Robotics Report 2022 som ble lagt frem i Frankfurt i oktober. Det er en økning på 31 prosent sammenliknet med 2020. I verden totalt finnes det nå hele 3,5 millioner roboter.

«Bruken av roboter og automatisering vokser med en eventyrlig hastighet» sier Marina Bill, president i International Federation of Robotics. «I løpet av seks år er de årlige robotinstallasjonene mer enn doblet. Ifølge vår siste statistikk vokste installasjonene kraftig i 2021 i alle store markeder»

Asia størst

Asia er fortsatt verdens største marked for industriroboter. 74 prosent av alle nye roboter i 2021 ble installert i Asia. Kina står for den største økningen, med hele 268.000 nye roboter. Det er en økning på 51 prosent fra året før i Kina.

Europa

Robotinstallasjoner i Europa økte med 24 prosent til 84.302 enheter i 2021. Dette representerer en ny topp. Etterspørselen fra bilindustrien var jevn, mens etterspørselen fra generell industri var opp med 51 prosent. Tyskland, som tilhører de fem store robotmarkedene i verden, hadde en andel på 28 prosent av de totale installasjonene i Europa. Italia fulgte med 17 % og Frankrike med 7 %.

Utsikter

Stigende energipriser og knapphet på elektroniske komponenter utfordrer den globale økonomien. Men ordrebøkene er fulle og etterspørselen etter industriroboter har aldri vært høyere. Totalt forventes de globale robotinstallasjonene å vokse med 10 prosent til nesten 570.000 enheter i 2022. Fra 2022 til 2025 ventes en årlig økning på under 10 prosent, ifølge IFR.

Nyheter

Ny plattform for brukerforumet lansert

22.06.23

NFEAs brukerforum for OPC UA har nå fått en helt ny arena. Portalen er åpen for alle som jobber med eller har interesse for eller nytte av OPC UA. Plattformen som brukes er Discord og det er selvsagt helt gratis å delta i brukerforumet.

Les mer

EX-KOMP:2021 – NY REVISJON

12.01.23

LAST NED: Retningslinje for opplæring av personell som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, eller er i tilknytning med installasjoner i eksplosjonsfarlige omgivelser. NY REVISJON UTE NÅ!

Les mer

Rapport fra årsmøtet

21.02.23

NFEAs årsmøte for 2022 ble holdt på Felix konferansesenter 21. februar 2023. Til tross for nok et utfordrende år med etterslep fra corona-årene - med usikkerhet knyttet til deltakelse på kurs og konferanser - gikk NFEA med overskudd i 2022.

Les mer