World Robotics Report: «All-Time High»

Mer enn 500.000 nye industriroboter ble installert på fabrikker over hele verden i 2021. Det viser nye tall fra World Robotics Report 2022 som ble lagt frem i Frankfurt i oktober. Det er en økning på 31 prosent sammenliknet med 2020. I verden totalt finnes det nå hele 3,5 millioner roboter.

«Bruken av roboter og automatisering vokser med en eventyrlig hastighet» sier Marina Bill, president i International Federation of Robotics. «I løpet av seks år er de årlige robotinstallasjonene mer enn doblet. Ifølge vår siste statistikk vokste installasjonene kraftig i 2021 i alle store markeder»

Asia størst

Asia er fortsatt verdens største marked for industriroboter. 74 prosent av alle nye roboter i 2021 ble installert i Asia. Kina står for den største økningen, med hele 268.000 nye roboter. Det er en økning på 51 prosent fra året før i Kina.

Europa

Robotinstallasjoner i Europa økte med 24 prosent til 84.302 enheter i 2021. Dette representerer en ny topp. Etterspørselen fra bilindustrien var jevn, mens etterspørselen fra generell industri var opp med 51 prosent. Tyskland, som tilhører de fem store robotmarkedene i verden, hadde en andel på 28 prosent av de totale installasjonene i Europa. Italia fulgte med 17 % og Frankrike med 7 %.

Utsikter

Stigende energipriser og knapphet på elektroniske komponenter utfordrer den globale økonomien. Men ordrebøkene er fulle og etterspørselen etter industriroboter har aldri vært høyere. Totalt forventes de globale robotinstallasjonene å vokse med 10 prosent til nesten 570.000 enheter i 2022. Fra 2022 til 2025 ventes en årlig økning på under 10 prosent, ifølge IFR.

Nyheter

Market Analysis of Robot and Automation Firms in Norway

12.10.22

HowToRobot i samarbeid med NFEA har i dag lansert en splitter ny markedsrapport om robotisering i Norge. Rapporten gir en oversikt over de mange og varierte robot- og automasjonsleverandørene, produsentene, integratørene og rådgiverne i Norge.

Les mer

Jubileum for regionseminaret i Grenland

08.09.22

For 30. gang er det blitt arrangert industriseminar i regi av regionstyret i Grenland. 75 personer deltok på jubileumsarrangementet som ble avholdt hos Yara i Porsgrunn 1. september. Også i år bestod arrangementet av et faglig seminar etterfulgt av en sosial del med båttur til Seivall for den tradisjonsrike grillmiddagen.

Les mer

Fullspekket arrangementshøst

04.07.22

NFEAs arrangementer står i kø utover høsten. Etter to år med pandemi og forbud mot fysiske konferanser kan elektro- og automatiseringsfolket glede seg til en høst fullspekket med kurs og konferanser.

Les mer

OPC UA Brukerforum

10.02.22

NFEA starter nå et OPC UA Brukerforum hvor OT- og IT-ingeniører med lidenskap for åpen og standardisert utveksling av operasjonelle data kan møtes for å bli kjent, diskutere, lære av hverandre og få til økt bruk av OPC UA og standardiserte informasjonsmodeller på tvers av industri-grener.

Les mer

Tredje beste robot-år noensinne

08.12.21

3 millioner industri-roboter opererer nå i fabrikker rundt om i verden. 384.000 av disse ble satt i arbeid i pandemiåret 2020, noe som gjør fjoråret til det tredje beste robot-året noensinne.

Les mer