World Robotics Report: «All-Time High»

Mer enn 500.000 nye industriroboter ble installert på fabrikker over hele verden i 2021. Det viser nye tall fra World Robotics Report 2022 som ble lagt frem i Frankfurt i oktober. Det er en økning på 31 prosent sammenliknet med 2020. I verden totalt finnes det nå hele 3,5 millioner roboter.

«Bruken av roboter og automatisering vokser med en eventyrlig hastighet» sier Marina Bill, president i International Federation of Robotics. «I løpet av seks år er de årlige robotinstallasjonene mer enn doblet. Ifølge vår siste statistikk vokste installasjonene kraftig i 2021 i alle store markeder»

Asia størst

Asia er fortsatt verdens største marked for industriroboter. 74 prosent av alle nye roboter i 2021 ble installert i Asia. Kina står for den største økningen, med hele 268.000 nye roboter. Det er en økning på 51 prosent fra året før i Kina.

Europa

Robotinstallasjoner i Europa økte med 24 prosent til 84.302 enheter i 2021. Dette representerer en ny topp. Etterspørselen fra bilindustrien var jevn, mens etterspørselen fra generell industri var opp med 51 prosent. Tyskland, som tilhører de fem store robotmarkedene i verden, hadde en andel på 28 prosent av de totale installasjonene i Europa. Italia fulgte med 17 % og Frankrike med 7 %.

Utsikter

Stigende energipriser og knapphet på elektroniske komponenter utfordrer den globale økonomien. Men ordrebøkene er fulle og etterspørselen etter industriroboter har aldri vært høyere. Totalt forventes de globale robotinstallasjonene å vokse med 10 prosent til nesten 570.000 enheter i 2022. Fra 2022 til 2025 ventes en årlig økning på under 10 prosent, ifølge IFR.

Nyheter

Rapport fra årsmøtet for 2023

14.02.24

NFEAs årsmøte for 2023 ble holdt på Thon Conference i Oslo 14. februar. Fjoråret har vært et godt år for NFEA med en rekordomsetning på over 12 millioner, og et overskudd på rundt 200.000 kroner. NFEA fikk et nytt æresmedlem og det ble delt ut en rekke andre priser.

Les mer

NFEA gir ekskursjon-støtte til NTNU-studenter

30.01.24

NFEA har i år valgt å gi økonomisk støtte i form av stipend til studentene ved studiet Industriell kjemi og bioteknologi på NTNU. De 50.000 kronene skal de bruke til å gjennomføre en ekskursjon til Portugal. Hele 80 studenter fra tredje klasse deltar på turen som er planlagt i mars 2024.

Les mer

Norge trenger økt kompetanse innen robot- og maskinsikkerhet

– Når robotene inntar nye områder i samfunnet er det avgjørende at vi har en formening om hva som er farlig og hva som er trygt. Det mener James Fox, applikasjonsingeniør hos Beckhoff Automation AS og tidligere lærer i automatisering og robotikk ved Kuben videregående skole.

Les mer