- for våre medlemmer

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til administrasjonen innen 31. januar 2023. Mail: nfea@nfea.no

Link til følgende dokumenter for årsmøtet vil bli sendt elektronisk til påmeldte deltakere 13. februar:

 • Årsrapport for 2022 med vedlegg

NB! Ved påmelding er du automatisk deltaker på ÅRSMØTET, men vi trenger at du krysser av for hvilke andre deler av samlingen du deltar på:

Påmelding innen 13. februar 2023. For påmelding etter denne dato: ta kontakt med oss!

Program (med forbehold om endringer)

 • 13:00-14:00

  Lunsj

 • 14:00-15:30

  Årsmøte

  Konstituering
  Årsberetning
  Regnskap
  Budsjett
  Valg
  Info om Ifea Utleie
  Utmerkelser i NFEA

 • 15:30-16:00

  Pause

 • 16:00-16:30

  Autonome roboter – Nye anvendelser og trender

  Mariann Merz | SINTEF Digital

 • 16:30-17:00

  Hvordan Olje og Gass bransjen er i endring og hvordan Equinor ser for seg sin posisjon i framtiden

  Anders Bjørsvik | Equinor ASA

 • 17:30

  Middag

  Olivia Aker Brygge

Praktisk informasjon

Tid

21.02.23

Sted

Felix Konferansesenter
Bryggetorget 3
0125 Oslo

Vis i kart

Middag

Vi arrangerer middag kl. 17:30 på Olivia Aker Brygge.

Annet

Styret i NFEA:

Leder:   
Tom Storgård | Siemens Energy AS

Nestleder:
Snorre Larsen | Equinor ASA

Styremedlemmer: 
Anders Bryhni | Kongsberg Digital AS
Vibeke Skjetne | ABB Norge AS
Henning Grorud | Phoenix Contact AS
Håkon Wærstad | Yara Norge AS
Christian Holden | NTNU
Mariann Merz | SINTEF Digital
Erlend Skinnemoen | NTNU (studentrepresentant)