Sikkerhetsstandarder IEC61508/61511

Sandefjord
06.03.18 - 07.03.18

Konferansen henvender seg til brukere av sikkerhets- og automatiseringsløsninger.

Den internasjonale standarden for funksjonell sikkerhet, IEC 61508, er retningsgivende for design, installasjon, drift og vedlikehold av anlegg og installasjoner.

Vi har ved tidligere anledninger behandlet de ulike fasene i standarden som de siste årene er implementert både på landbaserte og offshore-installasjoner. Vi ønsker at konferansen skal være en møteplass der fagfolk fra ulike disipliner kan diskutere problemstillinger og utveksle erfaringer.

I årets program vil følgende tema bli dekket:

 • Applikasjonsprogrammering
 • Sikkerhetsstyring
 • Elektriske aktuatorer
 • Informasjonssikkerhet
 • Barrierestyring
 • Oppfølging av LOPA analyse
 • Trådløse gassdetektorer

Under konferansen er det mulighet for å ha stand med informasjon og produkter som er relevant i forhold til konferansens tema.

Målgruppe:
Konferansen henvender seg til brukere av sikkerhets- og automatiseringsløsninger. Ingeniører og fagarbeidere som jobber med prosess, sikkerhet, drift, vedlikehold vil ha nytte av å delta. Det samme gjelder elektro- og automatiseringspersonell, konstruktører og leverandører av utstyr, systemer og komponenter samt rådgivere og representanter fra myndighetene.

Program (med forbehold om endringer)

Last ned program (PDF)
 • 09:30-10:00

  Registrering / Kaffe

 • 10.00-10:40

  Innledningsforedrag

  Tor Onshus, NTNU

 • 10:50-11:30

  Design

  Tor Onshus, NTNU

 • 11:40-12:20

  Applikasjonsprogrammering, oppfølgning av krav

  Fubin Qian, DNV GL

 • 12:20-13:00

  Idrifssettelse og oppfølging av SIL funksjoner på Edvard Grieg

  Jon Slang, Lundin

 • 13:00-14:00

  Lunsj

 • 14:00-14:40

  Teknologikvalifisering

  Kenneth Kvinnesland, DNV GL

 • 14:40-15:20

  Elektriske aktuatorer i sikkerhets systemer – det fungerer

  Jonny Kvarsnes-Randen, Ellingsen Instruments

 • 15:40-16:20

  Informasjonssikkerhet for SIS

  Widar Th. Syverinsen, Siemens

 • 16:20-17:00

  Nytt testregime for sikkerhetskritiske ventiler

  Geir Hoff, Gassco

 • 17:00

  Spørsmål / Slutt for dagen

 • 19:00

  Middag på hotellet

 • 08:30-09:10

  SIL i drift

  Leif Terje Espevik, Aker BP

 • 09:10-09:50

  Barrierestyring

  Anne Wahlstrøm, DNV GL / Aker Solutions

 • 10.10-10:50

  Krav til sikkerhets kritiske ventiler

  Guri Fjellanger, Statoil ASA

 • 10:50-11:30

  Hvilke forutsetninger gjøres i LOPA-analyser?

  Ragnar Aarø, Safetec AS

 • 11:30-12:30

  Lunsj

 • 12:30-13:10

  Overtrykksbeskyttelse av innløpsseparator

  Trygve Leinum, Lloyd’s Register

 • 13:10-13:50

  En ny generasjon industrielle batterisystem – sikkerhet og sertifisering

  Eirik Boersheim, Siemens AS

 • 14:00-14:40

  Installasjon av trådløse gassdetektorer på Kalundborg

  Niels Herløv, Statoil AS

 • 14:40-15:00

  Spørsmål/oppsummering/avslutning

Praktisk informasjon

Tid

06.03.18 - 07.03.18

Sted

Scandic Park Hotel
Strandpromenaden 9
3201 Sandefjord.

Deltakeravgift

Medlem kr. 7 000,-
Ikke medlem kr. 9 000,-
Undervisn.personell, medl. kr. 4 500,-
Undervisn.personell, ikke medl. kr. 5 500,-

Avgiften inkluderer 2 dagpakker inkl lunsj og bevertning i pauser.

Middag

Vi arrangerer en fellesmiddag på hotellet om kvelden tirsdag 6. mars. De som ønsker å delta på middagen bes krysse av i påmeldingsskjemaet. 3-retters middag inkl drikke kr 700,- som faktureres i tillegg til deltakeravgiften.

Overnatting

Alle må booke overnatting etter behov. Vi har valgt å bruke konferansehotellet: Scandic Park Hotel, Sandefjord.

Book ved å sende mail til ina.henden@scandichotels.com, ref 46458660

Utstilling / logo

Medlem kr. 10 000,- Inkl 1 deltaker
Ikke medlem kr. 12 000,- Inkl 1 deltaker

Utstillere

 • Tormatic AS
 • Wago Norge AS
 • Autek AS

Annet

Programkomite:
Guri Fjellanger, Statoil
Bjørnar Langelo, Aker Solutions AS
Tor Onshus, NTNU
Widar Th. Syverinsen, Siemens AS
Fubin Qian, DNV GL
Elisabeth Alvestad, NFEA

Foredrag:
Link til presentasjoner i PDF – format vil bli sendt ut til alle deltakere i etterkant av konferansen. Dette gjelder de foredrag vi får tillatelse til å publisere.