Data Respons Solutions

https://solutions.datarespons.com/

From sensor level to the final app. Data Respons Solutions develops and delivers fully customised solutions by combining engineering services with proven embedded platforms from our leading partners. As a complete technology partner, we accompany our customers’ projects throughout the entire process, from specification and development to volume deliveries and next generation issues.


COO Jørn E. Toppe ved Data Respons Solutions svarer:

Hva produserer dere?
Data Respons Solutions levererer embedded teknologi og løsninger.

Hva er ditt inntrykk av automatisering i norsk industri?
Vi ligger langt fremme på dette området. Olje-, maritim-, fiske- og landbasert-industri har måttet ta i bruk høyteknologiske, automatiserte løsninger for å løse krevende tekniske oppgaver, eller for å redusere manuelt arbeid i produksjon. Norsk industri har derfor et godt utgangspunkt for framtidig vekst og innovasjon.