Fagskolen Vestfold og Telemark

https://fagskolen-vestfoldogtelemark.no/

Vi tilbyr gode høyere yrkesfaglige utdanninger innen ledelsesfag, helsefag, elektro, teknologifag, maritime fag og bygg/anlegg. De elektrorelaterte utdanningen utgjør et av landets største fagmiljøer innen feltet. Vi samarbeider tett med lokalt arbeidsliv, bransjeorganisasjoner og industrielle nettverk for å sikre at våre utdanningstilbud er relevante, oppdaterte og i samsvar med arbeidslivets behov. Skolen har også stor aktivitet på bransjetilpassede delutdanninger med studiepoeng. Vi tilbyr alt fra komplette fagskoleutdanninger til kortere modulbaserte utdanninger og kurs. Skolen har i dag totalt ca. 1100 studenter.

Fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning som har en lovfestet tilknytning til arbeidslivet for å dekke framtidige kompetansebehov (Fagskoleloven, 2018). Fagskolens samfunnsmandat gir sektoren et uløselig bånd til arbeidslivet og arbeidslivets kompetansebehov. Dette båndet er kjernen i fagskolens egenart. Fagskolens egenart defineres som en utdanning som fyller et behov i samfunnet og den dekkes ikke av universitets- og høyskoleutdanningen. Den består i å tilby korte, høyere yrkesrettede utdanninger i nært samarbeid med arbeids- og næringslivet.

Skolen har to studiesteder – Horten og Porsgrunn

Studiested Horten
Vi er lokalisert ved Campus Vestfold på Bakkenteigen i Horten. Fagskoleutdanningene våre har de eldste historiske røttene, og er samtidig høyteknologisk orienterte. Her finner du røttene til områdets unike elektronikkindustri.
Du får innblikk i Hortens mange teknologiske avanserte bedrifter som har sitt opphav fra det maritime miljøet og skipsindustrien.
Ved studiestedet i Horten har vi utdanninger innen ledelse, helse, maritim og elektrofag

Studiested Porsgrunn
Vi ligger på Campus Kjølnes, Porsgrunn. Grenlandsregionen i Telemark har en lang historie som industrielt kraftsentrum i Norge, og er i dag Norges største industriregion. Bedriftene i regionen har sin eget industriklynge «Green Industry cluster», som legger opp til samarbeid mellom utdanningsorganisasjoner og medlemsbedriftene i klyngen.
Fagskolen har nylig etablert eget studiested på Herøya, Tormod Gjestlands veg 51, her tilbyr vi passende utdanninger, bransjeprogram og kurs, med fokus på det grønne skifte, digitalisering og ny teknologi.
Ved våre studiesteder i Porsgrunn tilbyr vi utdanninger innen helse, elektro, teknologibygg og anlegg.