INEOS Rafnes AS

https://www.ineos.no/

INEOS er et ledende petrokjemiselskap med fabrikksteder i 29 land og ca.26 000 ansatte, se INEOS We are here.

INEOS Bamble og INEOS Rafnes tilhører forretningsområdet INEOS Olefins & Polymers Europe med ca.3 700 ansatte hvorav omlag 350 i Norge.

INEOS Rafnes

INEOS Rafnes AS driver etylenfabrikken (crackeren) på Rafnes. Fabrikken har vært i drift siden 1977.
Hovedproduktene er etylengass og propylengass som i hovedsak benyttes som råstoff i den øvrige petrokjemiindustrien i Bamble, men også eksporteres.
INEOS Rafnes er, sammen med INEOS Bamble, en del av INEOS Olefins & Polymers Europa. INEOS har langsiktige avtaler om råstoffleveranser til crackeren.

Bedriften har tilsammen 195 fast ansatte fordelt på drift- og vedlikeholdsmannskaper samt stab-/støttefunksjoner. I produksjonen jobbes det helkontinuerlig 6-skift.
INEOS Rafnes og INEOS Bamble har felles direktør og flere fellesfunksjoner.

INEOS Rafnes AS
Rafnes Industriområde
3966  STATHELLE

Telefon 35 00 75 00
Email:    ineos.rafnes@ineos.com

Besøksadresse: Herreveien 801, 3962 STATHELLE