Onninen AS

https://www.onninen.no/

Onninen er en av Nordens ledende elektrogrossister. Vi hjelper deg med riktig materiell innen elektro, og bidrar til effektiv drift i entrepriser, prosjekter og produksjon. Med gode tjenester og logistikkløsninger ønsker vi å gjøre kundenes hverdag enklere. Onninen har totalt 18 Express-butikker i Norge hvorav 4 er megastores. Onninen er en del av finske Kesko, som også eier Byggmakker.

Det skal være enklest og mest effektivt å være kunde hos oss

Kundene skal tenke på oss som den fremste og beste i vår bransje. Dette er felles for våre tre kundekonsepter Byggmakker, Onninen og Elfag, som ellers kan fremstå med ulikt innhold. I Norge gjør vi strategiske og operative tiltak for å øke kvaliteten på alt vi gjør, og sikrer konkurransekraft ved sterkt kundefokus og kontinuerlige tiltak for å oppnå lønnsomhetsforbedringer. En forutsetning for å oppnå ønsket om å være førstevalget er at handelen foregår problemfritt og sømløst, og at det gjøres på en effektiviserende måte for proffkundene. Vår felles visjon i Norge er derfor at det skal være enklest og mest effektivt å være kunde hos oss.

Kundefokus og kvalitet – i alt vi gjør

Kundefokus og kvalitet blir stadig viktigere bærebjelker, og derfor ligger disse begrepene til grunn for alt vi gjør- Vår strategi har siden 2015 tatt sikte på lønnsom vekst gjennom tydeligere fokusområder og endringsarbeid. Færre, tydelige fokusområder muliggjør større kapitalavkastning, og muligheter for å høyne kvaliteten i det vi foretar oss, og de raske endringene i markedet gir oss mange muligheter. Våre virksomheter er sterke og har det beste potensialet for langsiktig, ansvarlig utvikling. Vår misjon er derfor å opptre bærekraftig og ansvarlig overfor alle våre interne og eksterne interesser og interessenter. Vi bruker vår kvalitet og kundeorientering for å skille oss fra konkurrentene.

KONTAKT OSS:
Høgslundveien 49, 2020 Skedsmokorset