Oslobygg KF

https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/oslobygg-kf/#gref

Oslobygg er Oslo kommunes eiendomsforetak, og en av landets støres byggeherrer og eiendomsforvaltere. Vårt samfunnsoppdrag er å ta vare på, utvikle og bygge kommunes formålseiendommer på en bærekraftig måte tilpasset innbyggernes behov. Det omfatter barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, kulturbygg, idrettsanlegg, brannstasjoner og nasjonalanlegg i hovedstaden.

Vi har ca. 2,7 millioner kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i porteføljen. De nærmeste årene skal vi investere for rundt 35 milliarder kroner. Hos oss jobber over 650 mennesker som til sammen gir en sterk tverrfaglig kompetanse. Vi skal være pådriver for en bærekraftig, inkluderende og seriøs bransje. Miljø og energi, innovasjon, inkludering og seriøst arbeidsliv er sentrale satsninger.

Kontakt oss:

Telefon: +47 2180 2180