Scanmatic AS

https://www.scanmatic.no/

Bedriftens navn: Scanmatic AS
Lokalisering: Bedriftsveien 17, 4841 Arendal
Type virksomhet: Leverandør
Antall ansatte: ca. 170

Om bedriften: Selskapet har siden etableringen i 1971 hatt en trygg og god vekst og er i dag et norskeid konsern som leverer instrumenterings- og automasjonssystemer, bygging av infrastruktur (elektro, fiber og mobil/radio) til profesjonelle, industrielle kunder innen markedssegmentene  samferdsel, forsvar, offshore og fornybar energi.

I tillegg til nøkkelferdige systemleveranser tilbyr vi tjenester innen produktutvikling, prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold.

Selskapet hovedkontor er på Krøgenes i Arendal hvor Scanmatic AS og administrasjonen i Scanmatic Elektro AS holder til.  I tillegg har vi et datterselskap på Ås i Akershus og et utenfor Stockholm i Sverige.

Salgssjef Johannes Skar ved Scanmatic AS svarer:

Hva produserer dere?
Scanmatic AS leverer blant annet:

  • Hydrologisk og Meteorologiske målestasjoner (AWOS / HydMet)
  • Automasjon og- styringsystemer (SRO – anlegg)
  • Fjernstyringssystemer til forskjellige formål
  • Spesialløsninger inn Marine & Offshore (ATEX / Subsea / Mooring Line Monitoring)
  • Overvåking og dataloggings-systemer

Hva er ditt inntrykk av automatisering i norsk industri?
Innen våre bransjemessige nedslagsfelt ser vi en betydelig bruk av automatiserte løsninger, men det er fortsatt store behov innen rehabilitering, modernisering og fornyelse av eksisterende løsninger. Samtidig ser vi fortsatt behov for mer automatisering innen noen områder. Vi har blant annet flere leveranser på automasjonsløsninger som er med på å øke sikkerheten i forbindelse med farlige operasjoner som kan skade mennesker og miljø. Fokuset rundt økt sikkerhet er helt klart en driver hos flere av våre kunder i dag i tillegg til effektiviseringsgevinster.